Vi lever längre

Publicerad
Livsviktigt. Sedan 1990 har allt fler människor fått tillgång till rent dricksvatten.
Bild: iStock

Ett barn som föds någonstans i världen i dag har en förväntad genomsnittlig livslängd på 72 år, vilket är en ökning med sju år sedan 1990. Orsaken är bland annat den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och infektioner, samt en minskad barnadödlighet. Att allt fler har rent dricksvatten spelar även in i denna utveckling. I Sverige har medellivslängden ökat från 78 år till nästan 82 år under samma period.

Analysen bygger på projektet Global burden of disease – där hälsoutvecklingen i 188 länder mellan 1990 och 2013 har undersökts – och resultaten har publicerats i The Lancet.

Förutom de stora framstegen i folkhälsa, så framgår även att olyckor, självmord, drunkning, trafikolyckor, naturkatastrofer och krig skördar allt färre dödsoffer sedan 1990 – även om de siffrorna är rätt marginella i sammanhanget.

Men framstegen är inte lika stora i alla delar av världen. I Afrika söder om Sahara är problemen fortfarande stora.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor