En drog för dinosaurier

Publicerad
Ett 100 miljoner år gammalt gräsax, som angripits av mögelsvamp och kapslats in i kåda.
Bild: Oregon State University

Ett nytt bärnstensfynd innehåller ett småax från gräs som är ungefär 100 miljoner år gammalt. Det är det äldsta fossilet efter gräs som har hittats. Det fossilerade axet är täckt av en mögelsvamp som är väldigt lik mjöldrygan, Claviceps purpurea, som angriper kommersiellt viktiga grässorter i dag – exempelvis råg. Mjöldrygan är giftig för både boskap och människor och kan orsaka hallucinationer, eftersom den innehåller ett ämne som liknar drogen LSD.

Det nya bärnstensfyndet visar att mögelangrepp som mjöldryga även drabbade de allra första gräsarterna. På den tiden betades växterna av dinosaurier – hur de reagerade på gräsens hallucinogena mögelsvampar låter forskarna vara osagt.

Källa: Palaeodiversity

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor