Psykets bataljer klingar av

Publicerad

Vid sidan om sitt skönlitterära skrivande har P.C. Jersild under flera decennier arbetat som läkare, bland annat inom psykiatrin. Nu har han skrivit ett slags historiebok om den svenska psykiatrin sedan efterkrigstiden.

Delvis med utgångspunkt i egna erfarenheter beskriver han ett psykiatrikrig som bröt ut i samband med psykoanalysens inmarsch i början av 1960-talet. Den tydligaste frontlinjen gick mellan psykoanalytiker och mer biologiskt inriktade medicinare. Men striderna spred sig långt in i politiken, och till allmänmänskliga frågor om vad som är normalt och vad som förtjänar en diagnos.

I sin bok intervjuar Jersild ett antal forskare om psykiatrins vetenskapliga ödesfrågor. Det femtioåriga kriget är på väg att ebba ut. Numera råder något slags vapenstillestånd i pragmatismens tecken, enligt P.C. Jersild.

Förhoppningsvis är de stolligaste striderna om Freud ett passerat stadium. Men frågan är om verklig fred ens är önskvärd inom ett fält med så stort utrymme för tolkningar.

Den stökiga psykiatrin: Minnen, samtal, tankar

P.C. Jersild
Fri tanke

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor