En förebildunder ytan

Publicerad

Bild: Sue Daly / NPL

Sjögräs är den enda ordning bland landväxterna som har återanpassat sig till ett liv helt i havet. Anpassningen till att klara en hög salthalt och varierande temperaturer har länge intresserat forskarna. Om egenskaperna kan överföras till spannmål och andra grödor skulle till exempel bevattningen inom jordbruket kunna skötas med saltvatten. Ett viktigt steg mot den visionen togs nyligen, då hela arvsmassan hos ålgräs (Zostera marina) analyserades. Det är den enda arten av sjögräs som lever i svenska vatten, längs västkusten. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor