Död kan ge liv

En förälders död ökar chansen för barnafödande. Effekten är störst bland personer yngre än 23 år.

Publicerad
Den som förlorar en förälder är mer benägen än andra att skaffa barn, kanske som ett resultat av en ny syn på livet.
Bild: iStock

En förälders död ökar chansen för att de efterlevande barnen ska skaffa barn, enligt en ny studie vid Stockholms universitet. Effekten är starkast hos kvinnor. Även att förlora den andra föräldern påverkar barnafödandet, särskilt för unga kvinnor. Sociologen Johan Dahlberg, som genomfört studien, tolkar detta samband som att en kris kan leda till en omvärdering av värden i livet, vilket kan leda till barnafödande. Analysen bygger på svenska registerdata för drygt 1,5 miljoner människor födda mellan 1946 och 1962.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor