Korpar är lika smarta som schimpanser

Publicerad
En av de korpar som studeras av kognitionsforskarna vid Lunds universitet.
Bild: Helena Osvath

Kråkfåglar är lika bra som människoapor på ett kognitivt test där det gäller att ta mat ur en genomskinlig cylinder. Det visar en studie som letts av forskare vid Lunds universitet och publicerats i Royal society open science. Studien har gjorts som en uppföljning på ett test av 36 olika djurarter, varav sju fågelarter, vid Duke university, USA.

I den amerikanska studien klarade schimpanser, orangutanger och kapucinapor uppgiften bäst. Det ledde till slutsatsen att det är hjärnans volym mätt i kubikcentimeter som avgör hur bra en art klarar det kognitiva testet.

Men ingen av de sju fågelarter som ingick i den amerikanska studien kom från kråksläktet, som är känt för sin avancerade tankeförmåga. Efter att de svenska forskarna släppt loss tre olika kråkarter på glascylindern så delar korparna förstaplatsen med schimpanser, trots att fågelns hjärnvolym är en tjugosjättedel av apans. Kajorna presterade bättre än bonoboer, medan Nya Kaledonien-kråkor klarade uppgiften marginellt sämre än gorillor.

I stället för hjärnvolymen föreslår forskarna i Lund att det är antalet neuron i hjärnan som avgör den kognitiva förmågan.

Se doktoranden Can Kabadayi förklara studien i en video från Lunds universitet:

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor