Tidig rösträtt ökar inte kunskapen

Publicerad
Röstning ökar inte samhällskunskapen hos unga förstagångsväljare, enligt ny forskning.
Bild: iStock

Vi får rösta efter att vi fyllt 18 år i Sverige. Därför finns det ungdomar som är födda samma år och går i samma klass på gymnasiet där några får rösta vid ett val och andra inte, beroende på födelsedatumet.

Forskare har nu jämfört kunskapsnivån hos ungdomar som fyllt 18 år några veckor före respektive efter ett val, under sju av de allmänna val som hållits i Sverige åren 1988–2006. Kunskapsnivån har mätts genom att jämföra betygen i samhällskunskap, vilka inte påverkades av möjligheten att rösta: ”Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap”, skriver nationalekonomen Olof Rosenqvist, som är verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Tidigare forskning har visat att en sänkt rösträttsålder troligen skulle gynna Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt för att förstagångsväljare ofta är mer lättpåverkade av rådande opinion. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor