Bakom våra beteenden

Vad är egentligen personlighet?

/Thomas

Publicerad
Vad består vår personlighet av? undrar läsaren Thomas.
Bild: Istockphoto

Ett svar kommer ifrån den amerikanske personlighetsforskaren David Funder och lyder ungefär att personlighet är det som utgör individens unika mönster av beteenden, tankar och känslor, samt de psykologiska mekanismer som ligger bakom dessa mönster. Människor har karakteristiska psykologiska tendenser vad gäller hur de förstår sin omvärld och sig själva, samt hur de interagerar med, påverkar och blir påverkade av andra människor. Ett exempel är att vissa personer har en starkare tendens att anpassa sitt beteende beroende på vilka situationer som de möter, medan andra i högre utsträckning vägleds av sina egna attityder.

Många personlighetspsykologer hävdar att dessa mönster är stabila över tid och i olika situationer. Personer som är mycket blyga brukar exempelvis känna och bete sig som blyga i en rad olika sociala situationer, och det är inte ovanligt att blygheten håller i sig över en längre tidsperiod. Samtidigt visar forskning att det finns utrymme för förändring av personligheten. Den blyga personen kan känna sig mycket mindre blyg i vissa situationer såsom i sin yrkesroll och kan totalt sett bli mindre blyg över tid. Det finns många olika saker som kan påverka sådana förändringar, exempelvis samhälleliga normer (vissa subgrupper i populationen förväntas vara mindre blyga och behandlas därefter) eller att personen har gjort nya lärdomar och därigenom börjat förstå att andra människors negativa reaktioner kan orsakas av helt andra saker än den egna blygheten.

/Charlotte Alm, docent, psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor