Vissa blir längre – andra kortare

Européer är längst, och östasiater växer snabbast. I en ny studie har människans längd de senaste 100 åren analyserats.

Publicerad
Människas längd säger mycket om kost och hälsa, särskilt under uppväxtåren. 
Bild: Istock

Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass.

En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i Afrika söder om Sahara har människorna växt, för att sedan ha blivit kortare de senaste decennierna.

Global längdkarta. Färgerna visar genomsnittslängden för ländernas manliga invånare, enligt nya data för män födda år 1996.

Källa: eLife

I dagens Nederländerna finns de längsta männen (183 centimeter i genomsnitt), och i det tidiga 1900-talets Guatemala de kortaste kvinnorna (140 centimeter i genomsnitt) i studien. I Sydkorea har kvinnorna blivit hela 20 centimeter längre de senaste 100 åren.

Resultaten bygger på längddata från 200 länder från år 1914 och framåt, och har publicerats i eLife.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor