Kvinnor jobbar mer och är mer sjukskrivna

Skillnaderna i mäns och kvinnors sjukskrivningsnivåer är nu större än någonsin tidigare. En ny studie av historiska data ger en bakgrund.

Publicerad
Kvinnors sjuktal var för hundra år sedan på samma nivå som männens.
Bild: iStock

”År 2015, i skrivande stund det sista året med tillgängliga data, är kvinnors sjuktal 90 procent högre än mäns. Skillnaden är den största som observerats, inte bara sedan den allmänna sjukförsäkringens införande för dryga 60 år sedan utan sedan statistik över sjuktal började publiceras.” Det skriver Tobias Karlsson, forskare i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny studie av sjukskrivningar bland män och kvinnor under perioden 1901 till 2015.

I början av hans undersökningsperiod, för drygt hundra år sedan, hade kvinnor och män ungefär samma antal sjukdagar.

– I början av 1900-talet var dock kvinnor i regel sjukskrivna längre, medan männen var sjukskrivna oftare. Men detta mönster jämnade ut sig med tiden, säger Tobias Karlsson.

Han påpekar att för hundra år sedan var det endast en liten grupp kvinnor som var yrkesaktiva, vilket är en viktig faktor för hur sjuktalen såg ut.

– De som arbetade var i regel unga och ogifta, säger Tobias Karlsson.

Efter hand, på 1920-, 30- och 40-talen, ökade kvinnornas sjuktal relativt männens, för att sedan sjunka under 1950- och 60-talen.

Ökande skillnad på 1980-talet: Relativa sjuktal kvinnor/män. Värden över 1 innebär att kvinnor är mer sjukskrivna än män, och vice versa.

– Det som då skedde var att många kvinnor började arbeta halvtid, vilket ofta förknippas med lägre sjuktal. Det är i alla fall min tolkning. Sjukskrivningar är dock en trubbig indikator på hälsa. Folkhälsan är utan tvekan bättre i dag än för hundra år sedan, men nu har vi råd att vara sjukskrivna, säger Tobias Karlsson.

När konjunkturen är god ökar i regel antalet sjukdagar, och i dåliga tider minskar de. Löneskillnaderna har på lång sikt minskat mellan könen, medan sjuktalen har gått i motsatt riktning.

– I dag jobbar kvinnor i stor utsträckning heltid, vilket är en skillnad jämfört med decennierna före 1980. Detta verkar driva upp sjuktalen, säger Tobias Karlsson.

En annan faktor är en ojämlik fördelning av hemarbetet, i kombination med att både kvinnan och mannen arbetar heltid, tillägger han.

– Man ser tydligt att när kvinnor började heltidsarbeta på 1980-talet och framåt så dras sjuktalen isär.

Studien har genomförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor