Matematikens plats i huvudet

Publicerad

Fem myror är onekligen fler än fyra elefanter, men hur vet hjärnan det? Genom att mäta aktiviteten i enskilda celler i hjärnan med mikroelektroder, har forskare vid universiteten i Bonn och Tübingen i Tyskland upptäckt att vissa nervceller reagerar på specifika antal. När försökspersoner fick se ett antal prickar på en skärm reagerade vissa nervceller på till exempel två prickar, medan andra reagerade på fem. Samma nervceller reagerade även på angränsande antal prickar, men svagare. Detta fenomen visade sig också när försökspersonerna fick titta på siffror. Det var dock andra nervceller som reagerade på själva siffran tre än på antalet tre, vilket antyder att vi lär oss mängd och tecken på olika sätt. Forskarna hoppas att resultaten kan bidra till att förstå diagnosen dyskalkyli, det vill säga stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor