Ljuskänslighet hos barn kan avslöja autism

Spädbarn som senare får en autism-diagnos är mer ljuskänsliga än andra, visar en ny studie från Uppsala universitet.

Publicerad

Än så länge är det omöjligt att ställa en säker autism-diagnos innan barn blivit 2–3 år gamla. I Projekt Småsyskon, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet, är målet att upptäcka autism redan hos spädbarn.

Genom olika tester av yngre syskon till barn med autism har forskarna tidigare kunnat se ett samband mellan autism och svårighet att koppla ihop syn- och hörselintryck.

En ny studie i Nature Communications visar att barn med autism också är mer ljuskänsliga. I studien undersöktes pupillens ljusreflex hos barn vid 9–10 månaders ålder. De barn som senare fick en autism-diagnos drog ihop pupillerna kraftigare när ögat träffades av en ljuspuls.

Även om forskarna hittat en koppling mellan pupillsammandragning och autism är det för tidigt att säga om det innebär att autism kan upptäckas tidigare.

– Det rör sig fortfarande om grundforskning där vi försöker hitta skillnader i basala funktioner under den tidiga utvecklingen, säger Terje Falck-Ytter, docent vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien.

– Men förhoppningen är att kunna ställa tidigare diagnoser så att familjer kan få hjälp och stöd tidigare.

Totalt ingick 147 småsyskon till barn med autism i den nya studien, varav 29 uppfyllde kriterierna för autism vid en uppföljning när barnen blivit 3 år.  Dessutom ingick en kontrollgrupp med 40 barn vars äldre syskon inte hade någon diagnos.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor