Oro kopplas till kvinnlighet

I en ny studie fick personer själva bedöma i vilken utsträckning de uppfattade sig själva som kvinnliga respektive manliga. Kvinnor som inte såg sig som särskilt kvinnliga uttryckte lika lite oro som män.

Publicerad

Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män, det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma sina kvinnliga respektive manliga egenskaper och sin upplevda oro.

– Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet angående en ny studie.

– Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, ungefär som de själva får placera in sig på höger-vänsterskalan i politiska enkäter. Sedan får de själva lägga in vad de vill i denna definition av kvinnligt och manligt.

Många av de svarande förknippade kvinnliga egenskaper med omsorg och empati, medan de förknippade manliga egenskaper med styrka och självsäkerhet.

När forskarna analyserade graden av oro för flera olika fenomen och de mer flytande könsidentiteterna, visade det sig att graden av oro inte skilde sig mellan män och de kvinnor som inte såg sig själva som särskilt kvinnliga. Kvinnor som definierade sig som typiskt kvinnliga uttryckte däremot mer oro.

– Vi tror att kvinnors oro handlar om att man tar ansvar för mer av vad som sker i världen, säger Lena Wängnerud.

– Vad som är kvinnligt och manligt är inte en gång för alla givet och de flesta personerna i undersökningen uppfattade att de hade en blandning av kvinnliga och manliga egenskaper. Vissa kvinnor identifierar sig mer med det som uppfattas som typiskt manligt, precis som vissa män identifierar sig mer med det som uppfattas som typiskt kvinnligt. Detta avspeglas sedan i andra uppfattningar om världen.

Resultaten är publicerade i Politics & Gender och bygger på SOM-institutets enkätintervju med drygt 1 500 svenska invånare år 2013. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor