Cancerbehandling får skjuts av gammal medicin

Ett redan godkänt läkemedel kan hjälpa patienter med leukemi som inte svarar på dagens behandling, visar studier på celler och möss. Nu inleds tester på patienter.

Publicerad
Leukemipatienter som inte svarar på behandling ska kunna få hjälp av ett annat, redan godkänt, läkemedel.
Bild: Getty Images

Varje år drabbas 350 svenskar av blodcancerformen akut myeloisk leukemi, AML. Prognosen är dålig för äldre personer och femårsöverlevnaden är i genomsnitt bara 25 procent bland de som insjuknar. En del i detta är att vissa personer har höga halter av ett visst enzym, kallat SAMHD1, som bryter ner den verksamma substansen i den medicin som används i dag.

– Vi har i tidigare studier sett att minst en tredjedel av de som får AML också har höga halter av enzymet. Det gjorde mig intresserad av att se om vi kunde förhindra enzymets aktivitet med något slags tilläggsbehandling, säger Nikolas Herold, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, och ledare för studien.

Tre av 33 000 testade molekyler fungerade

De testade sammanlagt 33 000 olika substanser, varav 1200 godkända läkemedel, för att se hur de påverkade enzymaktiviteten hos odlade mänskliga celler.

– Normalt tar läkemedelsutveckling 10–20 år så vi blev jätteglada att hitta tre som faktiskt hämmade enzymets verkan, säger Nikolas Harold.

Två av de som fungerade, hydroxyurea och gemcitabin, är godkända läkemedel och de testades på möss med AML. Båda fungerade väl även här, vilket publiceras i EMBO Molecular Medicine. Nu går forskarna vidare med en klinisk studie med hydroxyurea, som både är billigt och har förhållandevis få kända biverkningar.

– Det kostar 50 öre per tablett vilket är en försumbar summa. Först ska nio patienter få kombinationsbehandlingen i en kort förstudie, för att vi ska se att den inte leder till biverkningar. Sedan kommer 60 patienter att rekryteras och vi tror resultaten kommer att finnas klara om 2–2,5 år, säger han.  

Snabbare väg till nya läkemedel

Att på detta vis försöka finna nya kombinationer av redan kända läkemedel är en trend inom cancerforskningen. I en annan färsk studie har amerikanska forskare på liknande vis testat ett batteri av drygt 4 500 godkända läkemedelsmolekylar mot 578 olika odlade cancercellinjer. Här handlade det om molekyler som antingen var godkända av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, eller som visat sig vara säkra i kliniska prövningar. Här fann forskarna 48 substanser som dödade cancerceller, i vissa fall på nya och oväntade sätt. Ett exempel var ett anti-inflammatoriskt läkemedel som ursprungligen utvecklats för människor, men som i dag används för att behandla viss slags artrit hos hundar. Nu ska en del av substanserna testas vidare och forskarna hoppas att denna form av systematisk genomgång ska kunna snabba på utvecklingen av nya och mer effektiva cancerbehandlingar, skriver de i Nature Cancer.  

Redan i dag bra behandling för barn 

Nikolas Herold är själv personligen intresserad av att förstå varför cancerbehandling till barn ibland inte fungerar. I den kommande kliniska studien ska dock enbart vuxna patienter ingå. Det beror delvis på att dagens behandlingsprotokoll fungerar väl för barn, där man ser en femårsöverlevnad på 85 procent.

– Att då testa en okänd kombinationsbehandling är inte etiskt försvarbart. Men vi har sett effekter i odlade celler från barn och skulle våra resultat tyda på att effekten av tillägg med hydroxyurea är mycket god, kan det vara värt att se om detta gäller även för barn, säger Nikolas Herold.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor