Dra upp cancern med rötterna

För första gången har forskare identifierat cancerstamceller som orsakar en speciell typ av blodcancer hos människor, akut myeloid leukemi.

Publicerad

Stamceller är celler som kan utvecklas till vilka celler som helst i kroppen, exempelvis hud- muskel- och nervceller. I benmärgen finns de stamceller som producerar olika typer av blodceller och som ger oss ett konstant flöde av nytt blod i kroppen. Nu har forskare också visat att vanliga blodstamceller, som ett resultat av genetiska mutationer, kan omvandlas till cancerstamceller och producera cancerceller. Forskarna följde en grupp patienter som led av blodsjukdomen MDS som är känd för att nästan hälften av de drabbade utvecklar akut myeloid leukemi.

– Vi har kunnat visa att alla mutationer utgår från en väldigt specifik, ovanlig och liten cancerstamcell-population i de här patienternas benmärg, säger Petter Woll vid Wheatherall Institute of Molecular Medicin i Oxford.

Han och hans kollegor har visat att det är cancerstamcellerna i benmärgen som driver cancern genom att hela tiden producera nya cancerceller. Därför hjälper det inte att enbart eliminera de övriga cancercellerna eftersom cancerstamcellerna hela tiden fyller på med nya.

– Vi har identifierat cancerstamcellerna som orsakar cancern, om vi kan komma på hur vi kan bekämpa dem kan vi också bota patienten. Det är som att rycka upp cancern med rötterna.

Publicerad forskning har tidigare visat förekomst av cancerstamceller som orsakar ett antal olika cancersorter som bröst- prostata- tjocktarm- och hudcancer. De fynden har däremot alltid gjorts på celler som tagits ut ur kroppen och studerats på laboratoriet. Problemet med den proceduren är att man aldrig kan vara säker på att det som händer i laboratoriet är samma sak som händer i cancerstamcellernas hemvist, som exempelvis i benmärgen.  

– Vi måste nu lära oss mer om de här cancerstamcellerna för att kunna utveckla ett läkemedel emot dem, säger Petter Woll.

Studien publiceras i den medicinska tidskriften Cancer Cell av en forskargrupp som leds av norrmannen Sten Eirik Jacobsen som är gästprofessor på Karolinska Institutet i Huddinge.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor