Fattig tarmflora kopplad till fetma

Nya analysmetoder gör det möjligt för forskare att bättre studera hur tarmfloran påverkar vår hälsa.

Publicerad

Ett EU-finansierat forskningsprojekt (MetaHIT) har med hjälp av avancerad dna-teknik, undersökt hur tarmbakterier påverkar vår hälsa. Det har tidigare varit mycket svårt, eftersom många av dessa bakterier inte går att odla i labmiljö.

 

I projektet undersöktes tarmfloran hos 292 danskar.  En fjärdedel av dem hade jämförelsevis få tarmbakterier, både vad gäller antal och diversitet. Dessa personer var i större utsträckning överviktiga än personer med en normal tarmflora. Forskarna kunde även se att de hade en större andel bakterier som orsakar inflammation – något man vet är kopplat till kroniska inflammationer, påverkan på ämnesomsättning och ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

 

– Vi har identifierat flera nya, tidigare okända bakterier och relaterat dessa till kroppssammansättning och biokemiska markörer, säger Oluf Pedersen professor vid Køpenhavns universitet, som arbetat med studien.

 

I samma projekt har man också sett att en fettsnål och grönsaksrik diet under sex veckor kan göra tarmfloran rikare.

 

– I förlängningen kan forskningen leda till att vi hittar bakterier med hälsobringande egenskaper som kan tas i förebyggande syfte, fortsätter Oluf Pedersen.

 

Vi har ungefär 1,5 kilo bakterier i tarmen. Bakterierna hjälper oss på en mängd olika sätt, bland annat genom att bilda viktiga vitaminer och stärka immunförsvaret. Genom att frisläppa olika signalmolekyler påverkar också bakterierna flera funktioner i kroppen.

 

Studierna har publicerats i Nature.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor