Gatuvåldet minskar

En ny rapport från Brå visar att våldet fortsätter att minska på gatorna i Sverige.

Publicerad
Färre söker vård för våld i Stockholm. Antal inskrivna på Södersjukhusets akutmottagning (per 100 000 invånare i Stockholms län). Källa: Brottsförebyggande rådet, 2013.

Att kartlägga brottslighet är svårt. Mörkertalen är stora. Men när flera av varandra oberoende källserier visar samma tendens så är en rimlig slutsats att våldsnivån verkligen sjunker. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, som visar att såväl antalet anmälda misshandelsfall som antalet patienter som sökt vård på grund av våld minskat. I den Nationella trygghetsundersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 personer, anger allt färre att de blivit utsatta för misshandel. Och i specialstudien Gatuvåld i Stockholm City framgår det att allt färre söker akutsjukvård på Södersjukhuset på grund av våldsbrott. Tendensen har varit sjunkande sedan 2007.

En orsak kan vara teknikutvecklingen, menar Sven Granath, som är utredare på Brottsförebyggande rådet. Sociala medier synliggör ungdomar på ett nytt sätt, vilket verkar öka den sociala kontrollen.

– Ungdomarna har helt enkelt blivit skötsammare de senaste åren, säger han i ett pressmeddelande.

Vad gäller det minskade våldet i Stockholm tror forskarna att polisens satsningar gett resultat, till exempel att bevaka vissa platser extra noga under helgnätter för att snabbt kunna ingripa.

Det mesta tyder på att världen på lång sikt blir fredligare. Denna nya studie passar väl in i bilden. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor