Grön flytt gör dig glad

Att flytta till ett bostadsområde med mycket grönska är bra för den psykiska hälsan. Det visar brittiska forskare som har följt drygt 1 000 personer under en femårsperiod, från två år innan till tre år efter att de bytt bostadsområde.

Publicerad
Stadsplanerare borde satsa mer på parker och gröna stråk, enligt en ny studie.
Bild: Ur studien från University of Exeter Medical School.

För de 594 personer som flyttat till grönare områden steg det psykiska välmåendet markant i samband med flytten, för att sedan ligga på en stabil nivå under resten av undersökningsperioden. För de 470 personer som flyttat från grönskan syntes däremot en nedgång i psykisk hälsa under det år som föregick flytten, varpå den psykiska hälsan återgick till sin ursprungliga nivå under åren som följde. Detta kan enligt forskarna antingen bero på att flyttplanerna i sig skapade oro och nedstämdhet, eller att det var den försämrade psykiska hälsan som orsakade flytten.

I slutet av femårsperioden mådde alltså de som flyttat till grönare områden bättre än i början av studien, medan de som lämnat de gröna bostadsområdena var tillbaka på ruta ett. Forskarna som utfört studien vid University of Exeter Medical School menar att resultaten borde hjälpa politiker och stadsplanerare att få upp ögonen för hur parker och gröna korridorer kan skapa vinster i form av bättre psykisk hälsa hos invånarna.

Den psykiska hälsan mättes med ett etablerat självskattningsformulär för ångest- och depressionssjukdomar och resultatet har jämkats för att inte påverkas av faktorer som inkomst, sysselsättningsgrad och utbildningsnivå. Värt att notera är att det inte var någon större skillnad vad gäller boendeyta och pendlingsavstånd för de två grupperna över undersökningstiden. Studien har publicerats i Environmental Science & Technology.

Här berättar forskaren Ian Alcock själv om studien.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor