Här kommer alla känslorna

Finska forskare har kartlagt var det känns.

Publicerad
Deltagarna i studien markerade var i kroppen de olika känslorna upplevdes.
Bild: Bearbetad utifrån grafik i forskningsartikeln Maps of subjective feelings på www.pnas.org

För några år sedan skapade ett forskarlag vid bland annat Åbo universitet en karta över var i kroppen vi känner grundaffekter som ilska, rädsla, glädje, sorg och skam. Nu har de utökat galleriet till 100 olika upplevelser, från kroppsliga upplevelsen som hunger till emotioner som glädje och sorg, och vidare till upplevelser som känslan av att återkalla något ur minnet. Drygt 1 000 personer deltog i studien, som genomfördes genom ett webbformulär, där deltagaren sorterade känslor på olika sätt, bland annat efter hur psykisk eller fysisk känslan är, liksom var och hur starkt den upplevdes i kroppen. 

Deltagarna fick även ange hur mycket de upplevde att de kunde kontrollera känslan – lättast att kontrollera var positiva emotioner och känslor kopplade till kognition, medan upplevelser kopplade till sjukdom och negativa emotioner var svårast att kontrollera. I en annan del av studien fick de markera på en kroppssilhuett var i kroppen de olika känslorna upplevdes. 

Även om varje känsla fick sin unika kroppssignatur så kunde forskarna se att psykologiskt besläktade känslor också hade liknande kroppsliga sensationer. Det kan enligt forskarna förklara varför vi kan ha svårt att särskilja om vi är till exempel arga eller rädda. Resultaten har publicerats i PNAS.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor