Hundarna bryr sig inte om våra känslor

Hundens känslomässiga band till oss styrs av hur mycket tid vi spenderar med vår fyrfota vän, inte av hur mycket vi älskar den. 

Publicerad
Vill du bli älskad av din hund, gå på promenad!
Bild: Istockphoto

Det har gjorts många studier om hundens betydelse för människan. Men i en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet vänder man på perspektivet, och undersöker hur hunden upplever relationen till människan.

Hundarnas känslor för sina ägare undersöktes med hjälp av ett beteendetest där 20 hundar fick uppleva ett antal stressande situationer tillsammans med sina ägare, samt i närvaron av en främmande person. Genom att jämföra hundens reaktioner i frånvaron och närvaron av hundägaren, kunde man således göra en uppskattning av hundens känslomässiga band till ägaren.

Hundägarnas känslomässiga band till sina hundar undersökte med hjälp av en enkät som speglade olika sidor av livet som hundägare. Enkäten utvärderade både känslomässiga och praktiska aspekter, som hur mycket tid man spenderade med sin fyrfota vän.

Försöken visade att det inte fanns några samband mellan hur starkt ägaren kände för sin hund och hur hunden betedde sig under försöket. Däremot fanns det koppling mellan hundens trygghetsgrad under försöket, och tiden som hundägaren dagligen tillbringade med sin hund. Sett ur hundens perspektiv, så handlar således relationen till människan om vad vi gör tillsammans, och inte så mycket om vårt känslomässiga engagemang.

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor