Inget åtal mot avhandling om politisk islam

Förundersökningen mot Sameh Egyptsons uppmärksammade avhandling om global politisk islam läggs ner. Åklagaren kan inte slå fast att forskningen påbörjades efter att lagen om etikprövning trädde i kraft.

Publicerad
Sameh Egyptson

Åklagaren har lagt ner förundersökningen mot Sameh Egytsons avhandling.
Bild: Kenneth Ruona

Sameh Egyptson lade fram sin avhandling i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet i februari 2023. Den hade titeln ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige” och fick stor medial uppmärksamhet.  Det inkom också flera anmälningar mot avhandlingen till Önep, Överklagandenämnden för etikprövning. Önep tog senare beslut om att göra en åtalsanmälan, eftersom avhandlingen ansågs innehålla känsliga uppgifter om namngivna personer och därför borde ha etikprövats på förhand. Ärendet lämnades då över till Åklagarmyndigheten.

Nu har åklagaren Pia Björnsson beslutat att lägga ner förundersökningen.

– Det gick inte att motbevisa påståendet om att forskningen hade påbörjats innan lagen trädde i kraft. Jag måste kunna göra det utom rimligt tvivel, säger hon till tidningen Universitetsläraren.

Beslutet var väntat

Sameh Egytson har sagt att han påbörjade sin forskning före 2004, då den nuvarande etiklagen infördes, och han skriver i ett pressmeddelande att beslutet var väntat.

Hans slutsats i avhandlingen är att Islamiska förbundet i Sverige och dess organisatoriska nätverk är en gren av den internationella islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet.

”Mina kritiker har inte någon gång diskuterat avhandlingens källor, metod eller huvudsakliga resultat, bara stämplat den som oetisk, islamofobisk eller omoralisk”, skriver han i pressmeddelandet.

Det faktum att forskare kan riskera åtal och ytterst fängelse om de inte sökt och fått tillstånd från Etikprövningsmyndigheten har kritiserats. Etikprövningssystemet har också kritiserats av forskare för att det är dåligt anpassat för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Utbildningsminister Mats Persson (L) har uttalat en ambition om att förändra systemet och regeringen har tillsatt en utredning om undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning, samt om regleringen av tillsyn i etikprövningslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september i år.

Sameh Egytson har tidigare sagt till F&F att han instämmer i kritiken mot etikprövningssystemet och i sitt pressmeddelande skriver han: ”Min förhoppning är nu att etikprovningslagen omarbetas så att forskare ska känna sig fria, att utan rädsla kunna välja kontroversiella och omdebatterade ämnen, och att det ska bli möjligt att forska om offentliga personer i ledande ställning utifrån offentliga källor och deras egna offentliga uttalanden, utan att detta ska bedömas som ”känsliga personuppgifter” och förbjudna att forska om.”

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor