Macchiarini slipper åtal

Kirurgen Paolo Macchiarini har varit oaktsam, men han kommer inte att bli åtalad för något brott.

Publicerad
Kammaråklagare Jennie Nordin har lagt ner samtliga utredningar mot Paolo Macchiarini.
Bild: Per Snaprid

Mellan åren 2011 och 2013 opererade Paolo Macchiarini in en luftstrupe av plast på tre patienter i Sverige. Samtliga har avlidit. Dessutom medverkade han i en operation i strupen på en fjärde patient som senare fick syrebrist och drabbades av en hjärnskada.

Utredningen mot Paolo Macchiarini gäller grova brott: vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Men nu har åklagaren lagt ner samtliga förundersökningar.

– Jag menar att vi inte kan bevisa att det hade blivit ett bättre utfall med en annan metod. Det gäller målsägande nummer ett till tre, som fick syntetiska luftstrupar. Avseende målsägande nummer fyra är det min uppfattning att vi inte ens kan bevisa att någon har agerat oaktsamt, säger kammaråklagare Jennie Nordin.

Oscar Simonsson, läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är upprörd över beslutet. Han var en av visselblåsarna bakom den första anmälan mot Paolo Macchiarini för forskningsfusk.

– Det här visar att man kan göra vad som helst med en patient i Sverige, säger han.

Paolo Macchiarini blev även anmäld för brott mot etikprövningslagen och läkemedelslagen, men innan åtal kunde väckas hade de misstänkta brotten redan blivit preskriberade.

– Där ser jag ett behov för en längre preskriptionstid, säger Jennie Nordin.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor