Näsan styr blicken

Så påverkar feromoner hur vi ser andra.

Publicerad
När vi får i oss feromoner så börjar vi ladda omgivningen sexuellt.
Bild: Istockphoto

När vi andas in feromoner förändras sättet vi tolkar kroppsrörelser. Det visar en studie, publicerad i Current biology, där deltagarna fick se på en film med så kallade point-light walkers, där allt är svart utom prickar som markerar kroppens olika leder.

Sedan tidigare vet man att det finns könsspecifika feromoner, som tas upp av näsan utan att vi känner någon lukt. När deltagarna fick sniffa på ett manligt feromon uppfattade heterosexuella kvinnor fotgängaren på filmen som mer maskulin, medan heteromännen inte märkte någon skillnad. På samma sätt tolkade heterosexuella män gestalten som mer feminin efter att de luktat på ett kvinnligt feromon.

Homosexuella män hade samma tolkningsmönster som heterosexuella kvinnor, medan lesbiska och bisexuella kvinnor landade i mitten av skalan.
Enligt forskarna är det här första gången som man kunnat bevisa att feromoner påverkar  vår visuella tolkning av världen ur ett sexuellt perspektiv.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor