”Patienterna förtjänar bättre”

Största amerikanska forskningsfinansiären, NIMH, avfärdar den nya diagnosmanualen.

Publicerad
Thomas Insel, NIMH

I helgen släpps den nya psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 på det amerikanska psykiatriförbundets årsmöte. Men i sista stund har världens största finansiär av psykiatrisk forskning, National institute of mental health, meddelat att man tänker lyfta bort sitt stöd från studier kopplade till manualens symtombaserade diagnoser, som i dag används världen över.

”Patienter med psykisk sjukdom förtjänar bättre”, slår NIMH:s chef Thomas Insel fast på organisationens hemsida.

I stället menar han att forskningen – och diagnostiken – måste styras om mot mer biologiska förklaringar till psykiska sjukdomar, något som NIMH redan påbörjar sedan något år i projektet Research Domain Criteria, RDoC. Det är än så länge ett forskningsramverk, men med målet att lägga grunden till en psykiatrisk ”precisionsmedicin”.

Till dem som påpekar att vi än så länge har en bra bit kvar till att förstå alla människans tankar, känslor och beteende utifrån genetik och biologiska markörer – och ännu längre innan vi kan hitta behandlingar enbart baserade på den kunskapen – har NIHM- chefen en hälsning:

”Tänk er att man bestämde sig för att EKG är oanvändbart eftersom många patienter har bröstsmärtor som inte syns i EKG. Det är vad vi har gjort i decennier när vi ignorerat biomarkörer för att de inte går att koppla till en DSM-kategori.”

Läs hela Thomas Insels artikel här: Transforming Diagnosis

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor