Sambos lever längre

De som bor tillsammans med en partner lever i regel längre än de ensamstående. Framför allt gäller detta män. För kvinnor är utbildning den faktor som mest påverkar livslängden. 

Publicerad

Vi lever längre och längre liv både i Sverige och världen. Men ökningen sker i olika takt – och det är stora skillnader mellan olika grupper. Män som lever som gifta eller sambos lever till exempel sju år längre än ensamstående män. Kvinnor som lever sammanboende blir fyra år äldre än ensamstående, enligt nya siffror från SCB.

Ungefär 30 procent av befolkningen som är äldre än 30 år i Sverige lever i ensamhushåll. Cirka 63 procent lever som gifta eller sammanboende. Övriga sju procent bor med kompisar eller syskon, är inneboende eller bor på en institution. 

Man tror att sammanboendet innebär bättre ekonomi samt mer socialt stöd, vilket i sin tur gynnar hälsoläget. Det kan handla om att använda mindre alkohol och tobak. Personer som lever tillsammans med någon söker även ofta hjälp tidigare vid sjukdomssymptom. Även vid akut insjuknande så kan en sambo hjälpa till med livsuppehållande behandling. 

Den grupp som lever allra längst i Sverige är sammanboende kvinnor med hög utbildning. Människor med högre utbildning tenderar att leva längre. Men utbildning är mer lönande i detta avseende för kvinnor än för män, som istället tjänar mer på att leva ihop med någon. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor