Simulering visar 80 000 döda i covid-19 i Sverige

De svenska åtgärderna mot corona räcker inte. När toppen nås i maj kommer 20 gånger fler intensivvårdsplatser att behövas. Totalt kan 80 000 dö i covid-19 visar en ny simulering.

Publicerad

Forskare från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har simulerat hur Corona-smittan sprids i det svenska samhället. Resultatet, som publicerats på en server för ej fackgranskade artiklar, visar att smittan kommer att nå en topp i början av maj. Antalet intensivvårdsplatser kommer att vara 40 gånger större än de som fanns tillgängliga vid utbrottets början. Eftersom platserna fördubblats sedan dess betyder det att 20 gånger fler platser skulle behövas jämfört med dagens nivå för att kunna ta emot alla.

Modellen visar också att det totala antalet döda i Covid-19 i Sverige kan komma att uppgå till cirka 80 000. Den 15 april meddelade Folkhälsomyndigheten att siffran ligger på 1 203.

– Låt oss hoppas att modellen inte är korrekt, säger Nele Brusselaers, epidemiolog vid Karolinska institutet och en av författarna till studien.

Hon oroas av den svenska hållningen och anser att Sverige borde införa hårdare restriktioner för att begränsa smittspridningen.

– Sverige borde ha stängt ner för en månad sedan, som många andra länder gjorde, säger hon.

Simuleringen bygger på en detaljerad modell av hela den svenska befolkningen och har skett med hjälp av några av Sveriges största superdatorer.

De data som använts kommer bland annat från svenska och utländska myndigheter över antalet diagnostiserade, inlagda och döda. Enligt forskarna bygger studien på ”konservativa uppskattningar”.

Läs en tidigare artikel om projketet här.

 

Uppdatering: Forskning & Framsteg har valt att skriva om den här rapporten trots att den ännu inte har fackgranskats. Simuleringar är ett sätt att undersöka och beskriva olika möjligheter och denna simulering har anpassats för svenska förhållanden. Vi kommer att följa upp artikeln med kommentarer från forskare som inte är inblandade i den aktuella studien. Vi har också kontaktat Folhälsomyndigheten för kommentar.

Här kan du läsa uppföljningen med kritik mot simuleringen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor