Annons

Spårfossilen som forskarna tror lämnades av marina kräftdjur finns i den hårda bergarten kvartsit. De grävda gångarna är drygt en centimeter i diameter.

Bild: 
Stefan Bengtson

Svenska forskare kastar ljus över fossilgåta

En samling fossil i Australien har förbryllat forskare i snart femtio år. Fossilen består nämligen av grävda gångar – i en bergart som är för hård för att gräva i. Nu presenterar svenska forskare en lösning på gåtan.

Annons

Publicerad:

2021-10-04

På 1970-talet hittade geologer mystiska fossil vid Mount Barren i sydvästra Australien. Fossilen består av utgrävda gångar, så kallade spårfossil, i bergarten kvartsit. Gångarna är ungefär en centimeter i diameter, och grävdes sannolikt av marina kräftdjur. Detta förbryllade forskarna, då kvartsit är lika hård som betong och omöjlig för djur att gräva i.

Kvartsit består av sammanpressad sand, och gångarna borde därför ha grävts för 1,7 miljarder år sedan innan sanden hade hårdnat till kvartsit. Problemet är att de äldsta djurfossilen vi känner till bara är cirka 600 miljoner år gamla.

Nu tycks gåtan ha fått en lösning, undertecknad en forskargrupp ledd av Stefan Bengtson, professor emeritus i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Fossil var yngre än bergarten

Forskarna åldersbestämde både kvartsit och fossil genom att mäta restprodukter av radioaktivt sönderfall. Mycket riktigt var kvartsiten drygt 1,7 miljarder år gammal, medan spårfossilen inte kunde vara äldre än 530 miljoner år.

Stefan Bengtson

Bild: 
Bruce Runnegar

För att lista ut hur djuren till synes hade borrat sig igenom ogenomtränglig kvartsit använde forskarna avancerad mikroskopi, vilket lät dem studera bergartens individuella kvartskorn i detalj.

Med mikroskopens hjälp upptäckte forskarna strukturer i kvartskornen som avslöjade att de vid något tillfälle delvis hade lösts upp.

– Processen bygger på att vatten tränger in mellan kvartskornen och löser upp dem – ungefär som när kaffe cirkulerar mellan sockerkornen i en sockerbit. I bergarter kan den processen pågå i tusentals år eller mer, säger Stefan Bengtson.

Under den perioden återgick kvartsiten till sandsten, som hade gått att bryta med en vanlig tandpetare. Forskarnas slutsats är att gångarna grävdes då – innan en liknande, men omvänd, process åter omvandlade sandstenen till betonghård kvartsit. Denna process var dock kemisk, och innefattade inte högt tryck.

Efter ytterligare analyser landade forskarna i att spårfossilen sannolikt bara är drygt 40 miljoner år gamla.

Gåtan ni tog er an rörde en specifikt plats. Kan era fynd även komma andra forskare till nytta?

– Studier av spårfossil är en omfattande del av paleontologin, och det vi har hittat är ett sorts varningstecken. Forskare kan inte utgå från att spårfossil är lika gamla som de kringliggande sedimenten – vilket man ofta gör. Det är viktigt att forskare tänker på att undersöka om det finns en åldersskillnad.

Studien om spårfossilen ät publicerad i tidskriften PNAS.

Artiklen är uppdaterad 2021-10-06.

Fossil avslöjade uråldrig simmare

Forskare från Kanada har upptäckt en helt ny art, utifrån ett 500 miljoner år gammalt fossil.

2021-09-15

Ny skalbagge hittad i dinosauriebajs

Modern röntgenteknik har låtit forskare hitta en ny sorts skalbagge i fossilt bajs från dinosaurier.

2021-07-01

Grodfossil ger inblick i Antarktis varma urtid

En groda på ett näckrosblad i ett grönskande landskap.

Paleontologer har för första gången hittat lämningar av en groda på Antarktis.

2020-04-23

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.