Valar sjunger kärlekssånger när de äter

Ny teknik ger forskarna bättre möjligheter att ta reda på vad valarna egentligen gör i havens djup.

Publicerad
Avlyssnad. En knölval med sändare på ryggen avslöjar sina okända sångvanor för forskarna. 
Bild: A. Friedlaender

Knölvalar tillbringar sommaren i polarhaven, där de konsumerar enorma mängder kräftdjur och småfisk. När vintern kommer simmar de till tropiska vatten för att para sig. Knölvalshannar sjunger under parningsperioden, sannolikt för att locka till sig honor. Nu har ett amerikanskt forskarteam visat att hannarna sjunger serenader även i polartrakterna, när det alltså inte är parningssäsong.

Forskarna utrustade tio knölvalar med sändare som registrerade sång, rörelser och dykdata. Valarna befann sig i ishavet vid Antarktis, långt bort från parningsområdena. Alla tio valar sjöng medan de letade föda. Två valar sjöng även långa smäktande kärlekssånger samtidigt som de dök på djupt vatten, ett beteende som aldrig beskrivits tidigare. De skönsjungande polarvalarna befann sig dessutom i grupp, något som inte förekommer under parningssäsongen.

Forskarnas slutsats är att valarnas beteende är mer flexibelt än man tidigare trott. Att valarna uppvisar parningsbeteenden även under polarvistelserna kan även vara en konsekvens av ett varmare klimat. 

Studien är publicerad i PLOSone.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor