Vår verklighetsbild styrs av inbillning

Svenska forskare visar att vår uppfattning av vad som faktiskt händer går att påverka på många sätt.  

Publicerad

Svenska hjärnforskare kan nu visa att våra föreställningar om världen faktiskt påverkar hur vi uppfattar den. I en serie experiment vid Karolinska institutet har försökspersoner uppmanats att tänka på ljudet av två föremål som slår i varandra, och uppfattar då en krock när de ser föremål som passerar varandra utan att krocka. Vidare har forskarna med hjälp av ljud påverkat testpersonernas rumsliga uppfattning, samt fått dem att tro att en person som de sett har sagt något annat än den verkligen sagt. Testet har gjorts på 96 försökspersoner.

Enligt forskarna kan den nya kunskapen hjälpa oss att bättre förstå schizofreni. Den kan också bidra till teknik som hjälper förlamade personer att styra till exempel datorer med tanken.

Bakom studien står doktoranden Christopher Berger och professor Henrik Ehrsson på Institutionen för neurovetenskap. Ehrsson är internationellt känd för sin forskning om hur man skapar kroppsliga illusioner. Studien har publicerats i Current Biology.

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor