– Varför är mamma sjuk igen?

Mammor är mer sjukskrivna än pappor. Men förklaringen tycks inte vara själva hälsan – utan den försvagade anknytningen till arbetsmarknaden, enligt en ny studie.

Publicerad

När vi blir föräldrar förändras mäns och kvinnors sjukskrivningsmönster. Mammor blir sjukskrivna i dubbelt så stor omfattning som pappor (se t ex F&F 4/2011). Men någon hälsoskillnad mätt i antal sjukhusinläggningar går inte att belägga, snarare tvärtom – efter det första barnet förbättras mammornas hälsa.

Risken att bli sjukskriven är större ju lägre inkomst mamman har. Även själva inkomstutvecklingen efter det första barnet påverkar hur ofta mamman är sjukskriven. Ju svagare inkomstutveckling, desto mer sjukskriven är mamman.

Detta mönster håller i sig upp till 16 år efter det första barnets födelse.

Forskarna menar att kombinationen deltidsarbete, sämre inkomstutveckling och därmed svagare anknytning till arbetet – i kombination med ökat hemansvar – minskar tröskeln för sjukskrivning för mammorna.

Analysen bygger på registerdata över par som fick sitt första barn mellan åren 1992 och 1998 i Sverige, och har utförts av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor