”Vi behöver ett nasalt coronavaccin”

Antikroppar mot coronavirus i blodet är bra, antikroppar i näsan är bättre. Det skyddar inte bara mot allvarlig sjukdom och död, utan också mot smitta – även på lång sikt. Ett nasalt vaccin är lösningen, enligt svenska forskare.

Publicerad
en nässprej sprutas ut i tomma luften mot svart bakgrund

Ett coronavaccin i form av nässprej eller näsdroppar skulle ge antikroppar också i luftvägarna.
Bild: Getty images

Efter tre omgångar coronavaccin i överarmsmuskeln har de flesta fått höga nivåer av antikroppar i blodet, och därmed kraftigt minskad risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Men man kan fortfarande bli smittad, och dessutom föra smittan vidare.

Först när man blir smittad bildas antikroppar i luftvägarna. Något som nu visar sig ytterligare förstärka skyddet.

– Vi har sett att antikroppar i näsan skyddar mot infektion, det har man inte kunnat se tidigare. Nu, i vår senaste studie, visar vi också att skyddet håller i sig i minst åtta månader, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus och forskare på institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet.

Studien, som är publicerad i The Lancet, bygger på 338 medarbetare vid Danderyds sjukhus. När studien inleddes i början av 2022 hade samtliga deltagare fått tre doser vaccin och majoriteten hade höga nivåer av antikroppar i blodet.

Antikroppar i luftvägarna minskade risken att smittas

– Runt hälften hade också mätbara antikroppar i luftvägarna på grund av att de haft coronainfektion innan de vaccinerades, säger Charlotte Thålin.

Bland deltagare med de högsta nivåerna av antikroppar i luftvägarna var risken att smittas av omikronvarianten av coronaviruset halverad.

Under året screenades de vaccinerade deltagarna regelbundet för att upptäcka om de var coronasmittade. Bland dem som smittades med omikron-varianten fick de flesta en fyrtiofaldig ökning av antikroppar i näsan. Sju månader senare hade flertalet av dem fortfarande höga antikroppsnivåer.

Att ha varit smittad av omikron i början av 2022 gav också ett 90-procentigt skydd mot infektion av den senare omikronvarianten BA.5.

Charlotte Thålin, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet.

Vaccin som nässprej eller näsdroppar

Det här betyder att vi skulle ha stor nytta av ett vaccin som också påverkar immunförsvaret i luftvägarna, menar Charlotte Thålin. Till exempel ett nasalt vaccin i form av nässprej eller näsdroppar.

Ett antal nasala vaccin är redan under klinisk prövning på olika håll i världen. Indien har nyligen lanserat det nasala coronavaccinet iNCOVACC. En del har kallat det för världens första nasala vaccin, även om nasala vaccin också används i Kina och Ryssland.

– Men det finns inte så mycket data på de vaccinen. Jag hoppas att det ska komma data på vaccinet i Indien snart. För att stoppa smittspridningen behöver vi ett nasalt vaccin, om vi hittar ett som fungerar kommer vi även vara förberedda inför nästa pandemi, säger Charlotte Thålin.

Dagens höga smittspridning och den belastning för sjukvården som det innebär tillsammans med långtidseffekterna av viruset gör Charlotte Thålin orolig.

– Än så länge har de nya virusvarianterna gått i en snäll riktning. Men det finns ingenting som säger att viruset inte muterar till en variant som ger svårare sjukdom.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor