422 träd per människa på jorden

Publicerad

Det finns lite olika definitioner på vad ett träd är. En av dessa säger att ett träd är en växt med en vedartad stam som i brösthöjd har en diameter av minst 10 cm.  En nyligen gjord sammanställning av uppgifter från olika världsdelar har kommit fram till att det på jorden finns ungefär 3040000000000 (3,04 triljoner) träd. Med en världsbefolkning av 7,2 miljarder motsvarar det 422 träd per människa. Vi svenskar är som när det gäller det mesta också i detta avseende ovanligt väl lottade. Med uppskattningsvis 30945 miljoner träd på 9793172 invånare har vi ungefär 3160 träd per svensk.

Jordens träd fördelar sig på ungefär 100000 arter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor