9167

Publicerad

Som forskare ska man hela tiden söka pengar, tjänster, observationstid… Nya Europeiska forskningsrådet satsar nu på unga forskare – ERC Starting Grants. De var mycket nöjda när de nu fick in 9167 ansökningar. Som sökande forskare blir man snarare en smula uppgiven av detta söktryck. Endast 2% kan räkna med några pengar, så 8967 anökningar blir utan. Det blir sannerligen en utmaning för ERC att plocka fram de bästa ansökningarna på detta sätt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor