De första amerikanerna

Publicerad

När och hur kom människorna först till Amerika?

Tills för några år sen var den allmänna meningen att människor inte anlände till Amerika förrän i slutfasen av den senaste istiden, över en landbrygga över det som nu är Berings Sund, för omkring 13500 år sedan, och att de på grund av is inte kunde fortsätta söderut förrän för omkring 12000 år sen. Avkomlingarna till detta Clovis-folk skulle inte ha nått Sydamerika förrän för 9000 till 10000 år sedan. Men flera nya fynd, liksom genetiska och språkliga indicier tyder på att det fanns människor i Amerika långt tidigare, och man kan inte heller förutsätta att de allra första invandrarnas genetiska och språkliga spår finns kvar. I Vale da Pedra Furada och andra ställen i Brasilien har man funnit äldre lämningar, och nu senast har spår av mänsklig aktivitet i södra Mexico (Barranca del Muerto) preliminärt angetts vara 22000 år gamla, dvs från den tid då istiden nådde sitt maximum. Hur dessa människor har tagit sig till Amerika vet man inte. Allt detta gäller Homo sapiens, den människoart alla levande människor hör till. Men i senaste numret av Nature berättas att man i södra Californien funnit ett ställe med spår av en okänd människoart som anses vara 130 tusen år gamla. Vi får vänta och se om nya fynd kan styrka denna överraskande rapport.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor