Den jämställda kvinnokroppen

Publicerad

Könsrollerna förändras. Fler kvinnor blir chefer, vissa män står vid spisen. Nu visar en brittisk undersökning att den ökade jämställdheten tagit säte i kroppen. Kvinnor blir inte bara tyngre, i likhet med männen, de antar också manligare proportioner. Från päron- till äppleform.1951 mätte en engelsk kvinnas midja i genomsnitt 69,9 cm. Idag är den 86,4 cm. Varför? En hypotes är att kvinnor anammat manliga levnadsvanor och dricker mer alkohol och stressar mer. Med stress följer högre halter kortison, ett hormon som bidrar till ökad vikt men framför allt till ökad bukfetma. En annan orsak kan vara att kvinnor idag äter mer kolhydrat och socker, vilket sätter fart på insulinproduktionen. Insulin minskar i sin tur det kvinnliga könshormonet östrogen, vilket påverkar kroppsformen i manlig riktning. Att getingmidjan tillhör det förgångna är inte bara en fråga om tycke och smak, eller ett dilemma för modeindustrin. På sikt medför ökad bukfetma också ett mer manligt sjukdomsmönster hos kvinnor, med tidigare debut av hjärtproblem och diabetes t ex. En positiv bieffekt kan möjligen vara att äppleformade kvinnor får större auktoritet och lättare når näringslivstoppen. Men något säger mig att manliga företagsledare med ”pondusmage” föredrar smärta kvinnor kvinnor i styrelsen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor