Lite för fiffiga forskare

Publicerad

Artiklarna i DN nyligen om professor Jan-Åke Gustafsson efterlämnar en dålig smak i munnen. De beskriver hur det landstingsfinansierade Novums tre stiftelser, där Gustafsson är vd, förmedlat miljoner till de KI-institutioner där han är prefekt. Forskningsresultaten från institutionerna har sedan gått vidare till Karo Bio, där han är styrelsemedlem och aktieägare. Karo Bio har i sin tur gett Gustafssons privata bolag lukrativa konsultuppdrag. För ett par år sedan hamnade en annan KI-professor, Hans-Olof Adami, i medias sökljus för sina konsultuppdrag åt kemikalieindustrin samtidigt som han skrev debattartiklar där kopplingen mellan cancer och vissa ämnen nedtonades. Flera av uppdragen var inte inrapporterade till KI. Kunde de vara förtroendeskadliga? ”Nej, jag går forskningens och sanningens ärende”, svarade Adami, förnärmad över att någon ens väckte frågan. Gustafssons svar i DN vittnar om en liknande hållning: det är den oförstående omgivningen som är problemet, inte forskaren vars otadliga integritet borgar för att potentiella intressekonflikter inte skadar trovärdigheten. Kanske är detta det mest skrämmande i dessa historier: att Adami och Gustafsson som respekterade forskare helt tycks sakna förståelse för hur deras sammanflätade roller och agerande kan uppfattas av andra.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor