Annons

Om möss och människor

Författare: 

Publicerad

2007-04-10
I Storbritannien riskerar den som låter sin katt bli för fet eller rastar sin hund för sällan dryga böter och fängelse, meddelar Dagens Nyheter.En ny lag ger myndigheterna rätt att ingripa redan vid minsta risk att djuret far illa i framtiden.Radikalt. Husdjur är ofria varelser vars välmåga vilar i ägarens händer. På samma sätt är små barn utelämnade till sina föräldrar. Inte minst präglar föräldrar mat- och motionsvanor. Och barnfetma har en dålig prognos.Borde det då inte också finnas en lag – motsvarande den för husdjur – som skyddar barn mot föräldrar som serverar ohälsosam mat i mängder och inte avbryter leken framför datorn i tid? Nej. Att fängsla feta barns föräldrar är knappast en god idé. Bland annat för att fetma är en komplex åkomma med många orsaker, inte minst genetiska. Det utesluter inte att läkare som ser barnfetma som ett slags vanvård kan ha en poäng. I vissa fall.
1

Kommentarer

Vi lever i en matkultur som präglas av en fullständig och felaktig balans mellan energiämnena i maten. Det är som att köra en bil på ett bränsle med 90 oktan som är konstruerad för 99 oktan samtidigt som den inte får tillräckligt med olja för smörjning. Bilen går men sotar lätt igen och slits ned på kortare tid än som är beräknat. Det är också det som nu händer med vår fysiska kropp. Det är lätt att skylla på föräldrar som är okunniga om hur maten borde väljas för att deras barn inte skall bli feta. Det är istället samhället med alla de kunskaper som finns inom forskning och hos kummunerna, som borde ta sitt ansvar. Kvar finns nu bara politikerna med deras ekonomiska styrka och lagstiftningsmakt som kan ändra på förhållandena. Istället så överlämnar man besluten till olika myndigheter som vare sig utan tillräckliga regler och ekonomiska resurser kan förväntas ta de beslut till förändring som måste ske om den olyckliga fetmatrenden skall brytas.