Ovederhäftig reklam

Publicerad

Min hustru Gunvor fäste min uppmärksamhet på en annons för en ”hälsoprodukt” vid namn ”Blue Eye” som tydligen återkommit under en längre tid. Visserligen är jag van vid ovederhäftig och missvisande reklam, men den här tar nog ändå priset.Det man propagerar för är ett piller som innehåller olika antioxidanter, bl.a. lutein, som påstås ge bätre syn och klarare ögon. Lutein påstås tillhöra ”gruppen bioflavonoider”, medan det i själva verket är en karotenoid. En annan ingrediens sägs vara antioxidanten salvia (i själva verket namnet på en växt). Kanske menar man salvinorin, som man kan läsa om här.Som grund för sitt påstående att lutein är bra mot åldersförändringar i ögat hänvisar annonsen till en artikel av Mozaffarieh och medarbetare i Nutrition Journal. Denna tidskrift är fritt tillgänglig för alla med tillgång till Internet, och just denna artikel finner man på här men jag citerar ändå ur slutsatsen: ”An intake of dietary supplied nutrients rich in the carotenoids, lutein and zeaxanthin, appears to be beneficial in protecting retinal tissues, but this is not proven.” Några år senare drog USAs livs- och läkemedelsverk (”Food and drug administration”) följande slutsats efter en genomgång av många studier: ”FDA concluded that no credible evidence exists for a health claim about the intake of lutein or zeaxanthin (or both) and the risk of age-related macular degeneration or cataracts”. Denna mening har jag hämtat ur en artikel av Trumbo och Ellwood i American Journal of Clinical Nutrition, som är fritt tillgänglig här.I annonsen skrivs det vidare att tablettens innehåll av lutein ”motsvarar 4-5 ggr mer än den dos som används i många studier kring åldersrelaterade synförändringar”. Det ger intrycket av ”ju mer, dess bättre”. I samma nummer av American Journal of Clinical Nutrition som citeras ovan finns en artikel med titeln ”How much vitamin E? … Just enough! ” som visar att när det gäller ”antioxidanter” så är lagom bäst. Samtidigt som ett par stora förlag lagt beslag på en stor del av den vetenskapliga litteraturen så har också fler och fler tidskrifter blivit fritt tillgängliga på Internet. Ett par bra ingångssajter är http://www.bentham.org/open/index.htm och http://www.biomedcentral.com/browse/journals/.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor