Sjuk av avund

Publicerad

Det räcker inte att motionera mer och äta rätt för att må bra. Nu har en forskare vid Karolinska institutet visat att den relativa inkomsten också spelar en viktig roll för hur vi mår. Mer exakt betyder detta att hur vi uppfattar att vi har det i förhållande till de vi har i vår närhet eller på andra sätt jämför oss med påverkar hur vi mår. Om man tycker sig ha det sämre än dem riskerar man alltså sin hälsa. Avundsjuka skulle somliga säga, och höginkomsttagare är enligt studien mer känsliga för detta än låginkomsttagare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor