Stark mat och dödlighet

Publicerad

Nyligen publicerades en kinesisk artikel som visar att dödligheten är lägre hos dem som äter chili dagligen än hos andra kineser. Studien är välgjord, omfattar nästan en halv miljon människor, och sträcker sig över ett decennium. Att dödligheten är lägre hos personer som äter chili betyder inte detsamma som att man får lägre dödlighet genom att äta chili (se diskussion här). Kanske är det något annat nyttigt som man brukar förtära tillsammans med chili. Kanske äter man inte chili lika mycket om man inte mår bra. Kanske äter de mer välsituerade eller välutbildade mer chili. I studien har man delvis, men inte helt, kunnat korrigera för sådana ”sammanblandnings-faktorer”. Osäkerheter av det här slaget vidlåder många rapporter om hälsosam mat och dryck som ofta får stort genomslag i medierna, och där man sällan omnämner förbehållen. När man refererade studien i P1-morgon så slutade man med ”…studien som visar att stark mat kan förlänga livet”, vilket ju lätt kan missuppfattas, och och rubriken i textarkivet på nätet är ”Stark mat förlänger livet”. Artikeln skulle inte ha kunnat tas in i den vetenskapliga tidskriften med en sådan rubrik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor