Vetenskap och politik

Publicerad

Journalisten Elisabet Höglund har skrivit att ett inlägg betitlat ”Dags att granska klimatforskarna” i Expressen. Jag blev inte uppmärksammad på det förrän ett bra tag efteråt, och hon har redan fått mothugg från flera håll, så det finns inte anledning för mig att gå igenom hennes artikel i detalj, även om den innehåller felaktigheter. Vad som är mest anmärkningsvärt i hennes inlaga är meningen ”SVTs meteorologer har t o m tillåtits att öppet debattera växthuseffekten, ta personlig ställning i klimatfrågan…”. Det är som om det vore en politisk fråga vad som orsakar klimatförändringen och hur den kan komma att utvecklas; som om det vore något som kan avgöras genom en omröstning eller debatt. Det är naturligtvis både en rättighet och en skyldighet för de personer som sitter inne med kunskaper att försöka informera allmänheten om sakförhållanden, så som han eller hon uppfattar dem med hjälp av sin expertkunskap. En politisk fråga som kan och bör debatteras är däremot vilka åtgärder som ska vidtagas för att möta hotet, och hur dessa ska finansieras. Beträffande detta måste experter få ge råd, men besluten ska fattas i demokratisk ordning, eftersom de får olika konsekvenser för olika människor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor