Annons

Svenskt bidrag räddar u-landsgrödor

Växtgenbanker finns runt om i världen, främst i u-länder, men de flesta har ekonomiska problem.

Annons

En ny global genbanksfond har därför upprättats, och det första och hittills enda bidraget från ett EU-land, 50 miljoner kronor, har just beviljats av den svenska biståndsmyndigheten Sida. Målet är att fonden ska omfatta 1,75 miljarder kronor, och det svenska bidraget förväntas leda till att anslag också kommer att lämnas av i första hand Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland.

Genbanker behövs för att upprätthålla livsmedelsväxters produktionsförmåga när dessa måste anpassas till nya villkor. Exempelvis dyker nya typer av skadeinsekter upp, och betingelserna kan även ändras vad gäller exempelvis torka eller frost. Då behöver nytt genetiskt material korsas in för att växtsorten ska klara de förändrade villkoren. De nya generna hämtas från vilda släktingar, genom utbyte mellan växtförädlingsföretag och till stor del även från genbanker.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.