Annons

Tidiga plankton i år

Färggrann algblomning utanför Norges kust skadar fisket.

Författare: 

Publicerad:

2005-06-01

Den första vårblomningen i de sydnorska fjordarna kommer normalt i mitten av mars. Att den i år kom redan i februari kan hänga samman med att vinterstormarna blandat upp näringsrikt vatten från djupet och att en period med sol satte fart på blomningen.

- Vi kartlägger dagligen utbredningen av plankton i havet. Vårt fokus är att tidigt identifiera skadliga algblomningar, säger Lasse Pettersson vid Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen, en forskningsstiftelse med anknytning till universitetet i Bergen.

Vattenfärgen i kustområden påverkas av pigment från alger. Via bilder av havet från ESA:s satellit Envisat analyserar och beräknar centret mängden alger, och vid mätningar ute i fält bestäms algernas art.

- Den norska fiskeindustrin har haft stora förluster genom åren till följd av skadliga alger. Det är därför vi så noga följer utvecklingen av hur algerna blommar, säger han.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: