Annons

Missbrukaren vanlig som våldsverkare

Rädslan för vansinnesdåd är stor, men verklighetens våldsverkare är oftare missbrukare än psykiskt sjuk.

Annons

Forskare vid Centrum för våldsprevention, Karolinska institutet, har nyligen gjort en sammanställning av de nära 350 000 våldsbrott som någon dömts för i Sverige under åren 1988 till 2000. Mer än vart fjärde brott (28 procent) begicks av personer som vårdats för alkohol- eller drogmissbruk, medan bara 5 procent begicks av någon som vårdats för psykossjukdomar.

De som vårdats för missbruk är visserligen något fler än de som vårdats för psykossjukdomar (144 000 personer jämfört med 98 000), men är samtidigt bara toppen av ett isberg:

- Det är bara riktigt grava missbrukare som hamnar i slutenvård med missbruket inskriven i diagnosen, säger Martin Grann, docent i rättspsykiatrisk forskning som medverkat i studien.

- Samtidigt visar resultaten att rädslan för just vansinnesdåden i samhället är överdriven. Ska vi vara rädda, ska vi vara det för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Enligt artiklen så är det 28 av dom som missbrukar som begår våldsbrott och 5% av de som lider av psykisk sjukdom som begår våldbrott.Då ställer jag mig frågan, de övriga 67% vilka är dom, och vad får dom att begå våldsbrott?

28% av den som begår våldsbrott har vårdats för missbruk, och 5% av dem som begår våldsbrott har vårdats för psykisk sjukdom, står det väl. Så en del av de övriga kanske behöver vård, fast de aldrig fått någon?