Annons

Tränad dator upptäcker Parkinson

Datorn jämför bilder av hjärnan.

Annons

På senare år har flera olika datorstöd för att diagnostisera sjukdomar börjat användas inom sjukvården. Till de mest avancerade hör artificiell intelligens och så kallade neurala nätverk. De bygger på att en dator matas med en mängd bilder av sjuka och friska organ, till exempel hjärtan eller delar av hjärnan. Datorn skapar med hjälp av bilderna regler för vad som skiljer friska organ från sjuka.

Att träna datorn är dock tidskrävande. Det krävs att en människa hjälper till att matcha varje patientbild mot bildstatistiken i datorn.

Nu har Anders Ericsson, som nyligen lade fram en doktorsavhandling vid Lunds tekniska högskola, skapat ett system där man kan minska den manuella hanteringen radikalt. Datorn kan själv hitta de punkter i träningsbilderna som är intressanta och därmed också matcha patientbilderna automatiskt.

Anders Ericsson har provat tekniken på Parkinsons sjukdom och visat att den kan peka ut sjuka patienter med hjälp av röntgenbilder av en speciell region av hjärnan. Han hoppas nu att en prototyp snart är klar att börja användas.

Förtydligande av bildmetod

Hjärnbilderna på sidan 7 (Tränad dator upptäcker Parkinson) är inte röntgenbilder i strikt mening utan är tagna med en gammakamera med s.k. SPECT-teknik, framhåller helt riktigt Rolf Lewander, docent i radiologi och nuklearmedicin.

ALS ger kunskap om alzheimer och parkinson

Forskarna börjar nu förstå proteinsjukdomarnas orsaker.

2006-09-01

Stort steg mot parkinsonbehandling

Svenska forskare har lyckats styra stamceller så att de blir dopamintillverkande nervceller.

2006-04-01

Nya rön kan förklara parkinson

Rubbad återväxt kan ligga bakom att de dopamintillverkande nervcellerna i hjärnan inte räcker till.

2003-09-01

Skada ökar risken

Att slag mot huvudet kan öka risken för Parkinsons sjukdom styrks nu av en amerikansk studie.

2003-09-01

Kognitiva paparazzi

Hjärnbilderna lockar till uttolkningar långt utöver hjärnvetenskapens gränser.

2005-12-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.