Annons

Glutenintolerans - allt fler får diagnosen

Det är inget problem, vetemjölet i såsen är ekologiskt, svarade servitören på lunchrestaurangen när kvinnan frågade om maten innehåller gluten.

Annons

Okunskapen om att gluten, ett protein som finns i framför allt vete, kan vara skadligt för vissa människor är fortfarande stor. Detta trots att uppskattningsvis 100 000 svenskar är drabbade av glutenintolerans, celiaki. Förekomsten i Sverige överensstämmer med studier från de flesta andra industriländer. Allra högst andel med celiaki finner man dock i Nordafrika, bland berberna (sahrawifolket), där hela 5 procent är drabbade.

Till skillnad från de flesta andra folksjukdomar är glutenintolerans också en vanlig sjukdom bland barn. Det är faktiskt den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i Sverige.

Nya studier visar att det är viktigt att fånga upp drabbade barn tidigt, eftersom obehandlad glutenintolerans sannolikt ökar risken för följdsjukdomar, i värsta fall cancerformen lymfom.

En autoimmun sjukdom

Vid celiaki angriper kroppens immunsystem tarmluddet, de så kallade villi, som normalt klär tunntarmens insida. Dessa fingerlika utskott ökar tarmens yta och gör att den effektivt kan ta upp näring. Hos en person med glutenintolerans blir tarmen "slät". Det enda som hjälper är att helt undvika gluten.

Gluten finns i vete, men även i råg och korn, där dock halten är betydligt lägre. Gluten förekommer däremot inte i havre, men havreprodukter kan i kvarnar och bagerier förorenas med gluten från andra sädesslag.

Antalet personer som får diagnosen glutenintolerans har ökat den senaste tjugoårsperioden. En förklaring är ökad medvetenhet både i läkarkåren och bland allmänheten om att glutenintolerans bör misstänkas även hos vuxna med diffusa besvär. Det är i dag smidigare att upptäcka sjukdomen. Numera används i första hand blodprover för att hitta patienter med glutenintolerans, och diagnosen bekräftas sedan med vävnadsprov från tunntarmen.

Bara den som äter gluten kan utveckla glutenintolerans. I kulturer där man inte äter gluten är därför sjukdomen inget problem. Det är också bara människor med en viss typ av arvsmassa, närmare bestämt en viss typ av transplantationsantigenet HLA, som kan drabbas av celiaki. HLA styr bland annat hur immunförsvaret försvarar sig mot yttre fiender och det som bedöms vara en fiende. Patienter med glutenintolerans har en särskild sorts HLA: HLA-DQ2 eller HLA-DQ8. Dessa HLA-former förekommer hos ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning, vilket betyder att det även måste krävas andra faktorer för att en person ska drabbas.

En sådan faktor är hur och när spädbarn börjar utsättas för gluten.

Infektioner under spädbarnstiden tycks också kunna öka risken. Det finns däremot inget känt samband mellan stress och glutenintolerans, något som ibland har hävdats.

Högre risk vid annan sjukdom

Glutenintolerans är särskilt vanligt i vissa riskgrupper. Det gäller till exempel människor med andra autoimmuna sjukdomar som insulinberoende diabetes, vissa former av sköldkörtelsjukdom, leversjukdom och ledsjukdom. Dessa patienters immunsystem är redan överaktivt, och detta kan vara en orsak till att de drabbas.

Ärftlighet för glutenintolerans är en annan riskfaktor. Den som har en nära släkting med sjukdomen löper ökad risk för glutenintolerans. Om ens förälder, syskon eller barn har fått diagnosen är den egna risken omkring 8 procent.

Symtomen vid celiaki delas ofta in i klassiska symtom och atypiska symtom. Till de klassiska symtomen hör diarré, viktförlust (eller hos barn: dålig tillväxt), svår trötthet och svullen eller smärtande mage.

Många patienter har haft "problem med magen" i många år innan läkare konstaterat att de lider av glutenintolerans. Vissa har fått andra, felaktiga diagnoser på vägen. Uppskattningsvis en av tjugo människor som får diagnosen irritabel tarm (colon irritabile, IBS) har i själva verket glutenintolerans, eller både IBS och glutenintolerans. Besvär som är typiska för glutenintolerans är dock vanliga och förekommer även hos i grunden friska människor. Hos ett tidigare friskt barn är exempelvis diarré oftare orsakad av en infektion än av glutenintolerans!

Atypiska symptom kan vara nedstämdhet, benbrott, munblåsor eller järnbrist. Det finns även människor med glutenintolerans som inte har några symtom alls! Detta kallas tyst glutenintolerans. Dessa patienter har kanske fått diagnosen genom att läkare tagit blodprov eftersom patienterna har en nära släkting med glutenintolerans. Det finns studier som tyder på att personer med tyst glutenintolerans har bättre prognos att även fortsättningsvis slippa besvär och följdsjukdomar än de som har stora besvär av sin sjukdom.

Vid misstanke om glutenintolerans kontrollerar läkaren först halten av antikroppar mot glutenintolerans i blodet. De vanligaste är så kallade transglutaminasantikroppar och endomysieantikroppar.

De förstnämnda är de senast upptäckta, och de riktar sig mot det utlösande antigenet vid celiaki, enzymet transglutaminas. Endomysieantikropparna känner även de igen och binder till samma enzym, men till en annan del av proteinet.

Träffsäkerheten i diagnostiken är bra, men inte fullständig. Hos vissa kan man inte fånga upp sjukdomen med blodprover. Och i sällsynta fall har personer utan glutenintolerans förhöjda halter av dessa antikroppar. Därför måste diagnosen bekräftas med ett vävnadsprov från tunntarmen.

Behandlingen av glutenintolerans består i dag av livslång glutenfri kost. Utan gluten läker slemhinnan. När inflammationen minskar blir villi åter långa och smala.

I vetenskapliga studier har alternativa behandlingar prövats, dock utan större framgång. I nuläget finns ingen annan behandling av glutenintolerans än diet.

Ökad risk för benbrott

Eftersom tarmluddet är skadat har patienter med glutenintolerans ofta sämre upptag av vitaminer, järn och näringsämnen. Brist på kalk kan ligga bakom den fördubblade risken för benbrott som drabbar både barn och vuxna med glutenintolerans. Kanske bidrar näringsbrist även till att människor med glutenintolerans lättare drabbas av nedstämdhet.

Den gentyp som krävs för att få glutenintolerans finns, som tidigare nämnts, hos ungefär en fjärdedel av svenskarna. Samma HLA-varianter återfinns även hos många patienter med exempelvis insulinberoende diabetes. Därför ökar risken för diabetes automatiskt bland patienter med glutenintolerans. Samma förklaring ligger troligen bakom sambandet mellan glutenintolerans och viss typ av sköldkörtelsjukdom. Även vissa lever- och njursjukdomar samt hormonbrist i binjurebarken är vanligare bland patienter med glutenintolerans. Gemensamma ärftliga faktorer ligger sannolikt bakom sambandet mellan dessa sjukdomar.

Den som har en obehandlad glutenintolerans löper i vissa fall ökad risk för komplikationer. I vår forskning har vi bland annat studerat födelsevikt hos barn till mödrar med glutenintolerans. Kvinnor med oupptäckt glutenintolerans visar sig oftare få barn som föds för tidigt eller är små. Detta gäller däremot inte gravida kvinnor med glutenintolerans som undviker gluten.

Personer med glutenintolerans löper som sagt ökad risk att drabbas av cancer, framför allt blodcancerformen lymfom. Men även om lymfom är vanligare bland patienter med glutenintolerans är det likväl mycket ovanligt! I en större studie av svenska glutenintoleranspatienter var det bara 1 av 250 som under drygt tio års uppföljning fick lymfom. Forskarna såg heller ingen ökad risk för lymfom bland barn med glutenintolerans.

Patienten kan troligen själv minska risken för lymfom genom att följa en glutenfri diet. En strikt glutenfri kost kan sannolikt även minska risken för vissa andra följdsjukdomar.

30 000 i ny studie

Genom att matcha olika patientregister har den forskargrupp jag arbetar i genomfört mer än trettio studier som rör glutenintolerans. Flera av studierna rör cancer och andra komplikationer. De senaste två åren har vi fångat upp närmare 30000 patienter med glutenintolerans. Hos dessa vill vi studera om graden av tarmskada spelar roll för risken att drabbas av andra sjukdomar. De första resultaten av denna studie väntas under 2009.

Exakt hur vanligt glutenintolerans är i Sverige vet vi inte. Enligt de flesta studier ligger förekomsten på 0,5 till 1,5 procent, men den så kallade ETICS-studien av barn födda under vissa "riskår" har funnit betydligt högre tal. Gemensamt för alla studier är att de visar att många människor i dag har en oupptäckt glutenintolerans som det är viktigt att fånga upp.

Hopp om ny behandling mot glutenintolerans

Bakterier gör enzym som oskadliggör gluten.

2003-01-01

Modern livsstil ger barndiabetes

Antalet svenska barn som drabbas av diabetes har fördubblats på 25 år.

2003-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

34

Kommentarer

Vad skrämmande det känns att läsa detta! Jag är en tjej på 16 år som varit glutenintollerant sedan 1 års ålder. Jag har aldrig fuskat med maten, inte med mening i alla fall och nu blir jag väldgt glad på mig själv att jag inte gjort det.

Väldigt bra med information! :)

Är celiaki inte vanligare bland kvinnor än bland män?

Jag har för mig, men söker bekräftelse på påståendena, att av tusen män så har ungefär 1050-1100 kvinnor åkomman?

Att prognosen vid tyst glutenintolerans och därefter tidiga åtgäder är god visste jag inte, intressant läsning och överhuvudtaget en mycket intressant artikel!

mvh/Adebisi

Om extrem trötthet drabbar en person DIREKT efter en måltid (med bröd, pasta, socker)...kan det vara ett tecken på glutenintolerans? Min karl är helt däckad efter vissa måltider och allmäntillståndet försämras radikalt. Det kan ta 1-3 timmar innan han är på banan igen! Vissa andra symptom jag läst om (värk i kroppen, tungsinne, torra slemhinnor) visar sig också med jämna mellanrum. Han är i övrigt mycket vältränad och påstår sig ha ett bra liv! Förutom dessa i stort sett dagliga trötthetsattacker efter måltider.

Ja att man blit trött efter en måltid är kanske inte konstigt,men den trötthet som drabbar en när man lider av glutenint. är inte normal.Man är helt däckad efter att bara ätit frukost med tex en macka. Jag kunde lätt sova mina 8 timmar, gå upp pigg och glad,äta frukost,somna i soffan och sova 3 timmar igen efter måltid.Var pigg så länge jag inte åt något.Men till sist var jag trött jämt,jag gick heller inte ner i vikt utan ökade 15 kilo,även då jag nästan inte åt alls.Man kan lätt ta ett blodprov som visar om man har något fel.

Mjölmat är ju väldigt tung mat, det lägger sig i magen som en massiv degklump och rusar upp blodsockret, s k jojoefffekt på blodsockret, inte konstigt att man blir slö och degig (!) efter en rejäl middag med pasta eller vitt bröd...Typiska symtom på celiaki är ju viktnedgång, kletiga, flytande avföringar som stinker ovanligt illa, blod-o b12 brist och problem med skelettet pga benskörhet...

Gå till doktorn o lämna allergiprover för glutenantikroppar.

Mjölmat är ju väldigt tung mat, det lägger sig i magen som en massiv degklump och rusar upp blodsockret, s k jojoefffekt på blodsockret, inte konstigt att man blir slö och degig (!) efter en rejäl middag med pasta eller vitt bröd...Typiska symtom på celiaki är ju viktnedgång, kletiga, flytande avföringar som stinker ovanligt illa, blod-o b12 brist och problem med skelettet pga benskörhet...

Gå till doktorn o lämna allergiprover för glutenantikroppar.

Har just suttit och googlat botemedel för gluten...men finner inga ex: Vacciner / Tabletter.
Jag börjar bli ganska trött på denna eviga och tråkiga kost och hoppas verkligen på att de snart hittar en lösning på detta. Man gråter bokstavligen för att man inte kan leva som vanligt folk. Det är dubbla priserna på produkterna och exempelvis Öl på krogen går inte heller.

Jag är en hockeyspelare som inte visste om att jag hade gluten, först trodde vi att det var Laktos pga gasig mage. Men sen konstaterade vi att det var gluten efter en gastroskopi. Det är väldigt frustrerande då man inte kan gå upp i vikt som hockeyspelare. Jag äter ca 6-7 måltider per dag utan Gluten i. Jag har nu vägt 63-65 kg i ett år och är 180 cm lång. Det är fasiken inte kul detta....

Bra info!

Jag är 19 år och har levt helt glutenfritt sendan jag var ca 1 år. Läkare påstår hela tiden att dom ska komma med ett "botemedel", men det kommer aldrig att hända. Jag tycker inte att glutenfri kost är jobbig, men jag vet ju inget annat. Men det kommer nya produkter hela tiden, jag minns när det inte fanns glutenfritt på mcdonalds. De flesta kedjor börjar ta hänsyn till gulten och folk blir mer medvetna.

Öl på krogen går utmärkt, de skadliga ämnen försvinner under bryggningen. Samma sak med tex. vodka det försvinner. Man kanske inte ska häva i sig massa öl, men ett par stycken då & då är det inge fel på. :P

Erika, jag måste bara besvara din felaktiga kommentar om öl - de flesta öl innehåller mer eller mindre gluten och som glutenintolerant bör man därför INTE dricka öl, förutom det fåtal glutenfria sorter som finns, t.ex. Saxon på Systemet. (Om du tycker att det har gått bra att dricka öl är du kanske en av de som har "tysta" symptom - jag skulle inte chansa, om jag var du.) I sädbaserade starkspritsorter försvinner glutenet under tillverkningsprocessen, men det gäller INTE öl.

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Allergi-och-overkanslighet/Gl...

Här är mer information från Livsmedelsverket, som testat flera sorters öl. Observera att öltillverkarna inte på något sätt garanterar att glutenhalten alltid är lika hög/låg som dessa mätningar visat - så, som sagt, är du glutenintolerant: håll dig till de glutenfria sorterna! (Sorgligt men sant.)

Jag är glutenintolerant. och öl är en av dom värsta produkter jag kan förtära. jag blir så dålig att jag tror jag ska dö efter bara en liten flaska.
Det är tråkigt men jag avstår utan problem vill må som ett lik.

Erika: Har du haft eller har de typiska åkommor som kommer med glutenintolerans, så som viktnedgång, skört skelett och närinsbrister, som blod, järn och vitaminbrister?

Får du ngt tilskott el tar ngt tillskott m vitaminer?

/Erik

Jag är idag 34 år och föddes med celiaki. Jag kan säga så här. Från att jag va 15 år så har jag ätit glutenmat alltså fuskat. Vet att det inte är världens bästa drag men jag har inte haft några symtom vad jag vet. Ska gå å kolla mig inom en snar framtid. Jag tror jag inte fattar hur allvarligt det är att fuska. Och ni som säger ,nej då har du inte celiaki. JO, jag har det! Finns på papper att jag har det. Men jag begriper bara inte hur jag kommer att må när jag blir sjuk. Jag har inte varit glutensjuk på nästan 20 år. Celiaki växer inte bort! Varör har jag inga symtom längre?!

När ja va liten blev jag sjuk av att ha samma brödkniv eller en liten smula som låg i smöret. Konstigt! Jag inser väl inteallvaret förrän det är försent:(

kram Katja

Katja, jag är likadan. Ska vara född med celiaki men kan inte minnas att jag haft direkta besvär av gluten intag. De bekanta jag har med gluten blir riktigt dåliga, vilket jag aldrig har blivit. Heller inga problem med vikten, har lätt för att gå upp i vikt och som man läser borde jag vara en mager person vid det här laget ( är 35 år).
Däremot har jag haft oförklarlig depression som idag ger förklaring, den informationen har jag inte fått. Tog nya blodprov som visade på glutenintolerans. Bara att bita ihop och börja sköta kosten? Och vem vet man kanske kommer gå ned i vikt?

hej
jag är själv glutenintollerant och reagerar när jag läser ditt inlägg. känner att jag önskar att jag vore som du. själv blir jag akut sjuk av en brödsmula eller kontaminerad kost. jag blir så sjuk att jag inte kan behålla mat på 1v framåt, under min västa glutenkontaminering gick jag ner 7kg på 1v och tarmarna gjorde så ont att jag bara skrek rakt ut i förtvivlad smärta :(
jag önskar aldrig någon denna situation. detta händer min trots att jag äter glutenfritt och har gjort så sedan min diagnos (3år sedan) man är ju konstant rädd för att få i sig gluten så mitt anfall startar allt från 30min till 3h efter intag. dessutom har min hals börjat svullna igen när jag fått i mig gluten.
var försiktigt och va rädda om hälsan.

RH 3: Tack för ditt svar:) Glad att jag inte är ensam om mitt problem. Som jag fattar kan allergin urarta sig på olika sätt.. Men det som hänger ihop är humöret.Man pendlar i humör, ämnesomsättningen. Ämnesomsättningen får en rejäl rubbning. och det kanske är därför vissa går upp i vikt istället för ner. Allmänt mående. Tror allt hör ihop. Så för ca 1½ månad sedan åkte jag på magsjuka. Då beslutade jag mig för att sluta äta gluten mat. Jag har hållt det någorlunda bra. Kanske fuskat tre gånger. Det tycker jag själv är bra. Det är svårt att lägga om sin kost. Sen spelar det ingen roll anledning till sin kostomläggning. man gör det för sig själv och för att man ska må bra. Och jag kan säga så här. jag mår bättre, blir inte sjuk lika lätt. Sen är det ganska mkt som är glutenfritt idag. Inte som det va förut. Man fick mat/bröd på recept. Å det smakade ärligt talat skit!Nu har man lärt sig laga på ett annat sätt. man kan oxå se det så här. Man blir faktiskt nyttigare i maten. Man kan välja att ta bort all skräpmat. Det mesta innehåller gluten;) visst det finns glutenfri pizza/hamburgare. men man har ändå ett val:)

Ni som kommenterar viktuppgången kan åter vara tysta. I mitt fall så äter jag mindre portioner. Löptränar/Powerwalkar om vartannat, varannan dag ca en mil varje gång. Trots detta så händer inget med min ämnesomsättning. kanske är det pga gluten.. Att jag fuskat. Jag äter ca 5-6 gånger om dagen tre av dessa mål är stora mål. två-tre mellanmål. Jag äter protein(en knyten näve) kolhyrdater(en knyten näve) sallad(två knytna nävar). KRAM PÅ ER ALLIHOPA!

Bättre sent än aldrig! Går jag efter. jag mår bättre idag. Kram på er alla där ute:)

Hej!
Vad gott att höra att det inte bara är jag som fått problem med vikten,har just avslutat 10 dagar med naturdiet,och gått upp 3 kilo!!! jag äter också mycket mindre än vanligt,rör mig mer och har slutat med alla onyttigheter. För bara 1 år sen innan min diagnos,åt jag som en häst häcka framför tv:n och var allmänt osund,men vägde 15 kilo mindre.Det är så jävla orättvist,som om det inte räcker med att få en livslång sjukdom.Och folk fattar inte,de bara tycker jag ska träna och äta rätt så går jag ner,suck.Jag kan med lätthet gå upp 4-5 kilo på 4 dagar utan att i stort sätt äta något och så ner igen.Låter ju som om jag samar vätska på något vis.Men har läst att vi ofta får problem med ämnesoms, men att det kan behövas många provtagningar innan man kan spåra det.Hoppas på detta, för det är tungt redan som det är.

Hej!
Fick diagnosen celiaki för ca 3 år sedan. Åt då glutenfri kost i ca 1 år. Blev inte ett dugg bättre, magen var fortfarande lika svullen, lika mycket gaser. Jag är något överviktig och definitivt inte smal, har mer uppstoppad mage än diarré. Alltså inte dom typiska tecknen. Har en reumatisk sjukdom Bechterew och humörsvängningar och känner mig ofta lite deppig och trött.
Sluta att äta glutenfri kost eftersom jag inte mådde bättre,men nu känner jag att efter att läst denna artikeln att det kanske är dumt. Men det är ju svårt att ha motivationen om man inte mår bättre, eller hur.

Hej !
Jag fick diagnosen för 16 år sedan i 39-års ålder. Hade och har fortfarande övervikt som vill gärna öka med tiden. Blir uppstoppad om ja dricker mkt mjölk. Har också haft humörsvängningar. GI-kosten kanske skulle vara bra om man orkade.

Jag är 38 år och har fått diagnosen celiaki som liten. Faktiskt 2 ggr till och med. Då den upptäcktes på mig var det fortfararande ganska ovanligt och min mamma fick kriga länge för att få mig utredd. Hamnade till slut i dropp på sjukhus med akut näringsbrist innan ett års ålder.
Sen följde några års strikt glutenfri diet. Blev sen friskförklarad som 4-5 åring nångång.. för att sedan utredas och återigen få diagnosen celiaki i 12-årsåldern då jag var väldigt liten till växten.
Åt glutenfritt tills jag blev myndig och fick ta mitt eget beslut om att fuska för att få testa att äta pizza..
Har sedan dess ätit glutenmat.
Har alltid mått kanonbra fysiskt.En stark fysik med ständig normalvikt vad jag än stoppat i mig.
Nu i en tillbakablick så har jag nog pendlat en del upp och ner i det psykiska måendet dock, fast det kan nog ha sin grund i livets med och motgångar..
Måste säga att jag alltid haft ett immunförsvar utöver det vanliga och många virus och influensor har varit i min omedelbara närhet utan att jag drabbats

Nu har jag det senaste året dock gått upp drygt 10 kg, fått ont som attan i lederna (fötter, knän och höfter) och varit otroligt trött! Humöret är upp och ner.. Ser höggravid ut framåt eftermiddag/kväll pga uppsvälld mage men har inga smärtor eller andra problem med magen.
Har pratat med min husläkare som i princip menade att jag ljög eller har missförstått detta med celiaki-diagnosen..
Att jag helt enkelt blivit "äldre" och drabbats av latmasken pga de ökande kilona..
Funderar på att köra ett försök med LCHF-diet där nästan allt gluten redan är naturligt uteslutet.. å se om det kan få igång mig igen. Har dock varit rädd för att mixtra med kosten för att inte sabba min förut så välfungerande ämnesomsättning..
Är det långsökt att sätta mitt försämrade allmäntillstånd i samband med glutenintaget? Fast å andra sidan kan det ju inte skada att testa för jag känner ju att nåt måste göras.
Nån som har nån åsikt om hur jag tänker här? Bolla lite?..

Jag tycker du ska uppsöka en annan läkare direkt för att få bättre hjälp. Självklart ska du äta glutenfri kost. Du har ju fått diagnosen. Lycka till och stå på dig!

Naturligtvis beror vår äckliga viktuppgång på celiakin , jag är 46 år leder både jympa och spinning på Friskis&Svettis tränar alltså flera ggr/veckan. Sedan jag fick min diagnos 2006 efter gastroskopi undersökning,( tränade och var även ledare flera år innan diagnosen,) har jag också ökat i vikt 12kg. Fått större, svullen mage, ser gravid ut mår inte alls bättre som många tror... hatar (barnsligt sagt) denna sjukdom . Känner också lika som dig , trött, humör upp och ner aldrig haft ont i magen p.g.a celiakin.Tycker det är skitsvårt rent ut sagt med kosten också, plus att det glutenfria är äckligt och dyrt. Fått höra att jag har celiaki ärftligt i släkten då mina fyra fastrar även min farmor ''led' av celiaki.

Usch vad ska vi göra???

Jag är 25 år och har diabetes typ 1 sedan jag var 6 år. När jag var 17 år fick jag celiaki och nu är jag även stelopererad i ländryggen pga ett tillstånd som kallas SRS. SRS står för "segmentell rörelsesmärta" och innebär en ökad rörlighet i kotpelaren i ryggraden. Denna ökade rörlighet innebär att diskarna mellan kotorna skadas och att kraftig smärta uppstår i vissa rörelser. Nerverna kan också skadas och detta leder ju såklart till nervsmärta, vanligt att det strålar ut i sätesmsuklerna och benen.

Jag sköter min diabetes bra och äter ALLTID glutenfri kost, har tränat handboll på elitnivå fram till jag var 21 år och nu har jag en egen unghäst som jag ridit in. Alltså är jag både aktiv och "skötsam" med mina diagnoser.

Det är ju ökad risk att drabbas av mer än en autoimmun sjukdom, har jag lärt mig.. Det finns inte så mycket forskning kring SRS och vad jag fick förklarat för mig så beror diagnosen inte på t.ex. ett yttre trauma eller slitage. Läkaren svarade "att det bara är så, finns ingen förklaring idag", när jag frågade varför jag fick SRS.

Jag undrar nu om det finns någon forskning kring SRS och autoimmuna sjukdomar. Kan det hänga ihop att jag har två autoimmuna sjukdomar och SRS?

Ska jag vara orolig över att drabbas av ännu värre sjukdomar som hör ihop med immunsystemet? MS? Parkinsson...?

Jag mår ju bra nu (efter operation och 4 mån rehab och sjukskrivning) och jag vill bara leva mitt liv utan att bry mig om alla sjukdomar, men oron ligger lite i bakhuvudet och smyger..

Tackam för svar!

Jag blev frisk från 30 års svåra problem med svidande ögon sedan jag slutat äta gluten. Jag är bra fortfarande efter sex år. Det finns ingen annan förklaring än att jag inte äter gluten längre.

Marie

Jag får cystisk acne av gluten... tog mig många många år av ångest och lidande innan jag löste gåtan. Nu försöker jag hålla mig borta från gluten, har provat fram och tillbaka flera gånger... så fort jag äter gluten så får jag en massa finnar. Slutar jag så läker huden.

Fick min diagnos ett halvår efter jag drabbades av bröstcancer för 6 år sen. Jag sökte läkare pga blåsor som uppstod på armbågar och knän. Blev remitterad till Hudkliniken där provtagning visade på Dermatitis Hermetiformis. Vävnadsprov från tarmundersökning visade glutenintolerans och sjukdomen DH kom av Celiakin. Jag hade stor brist på en massa näringsämnen och fick en lång behandling med tillskott och drack medicinska näringsdrycker över ett par månader.

Jag är precis som du beskriver, Tiny. Blir sjuk av minsta lilla brödkorn eller något litet som förstört maten. Det är inte kul att äta ute för jag blir nästan alltid sjuk. Värst är det på pizzerior som fixar glutenfritt för även om de är noggranna så har de varit i skålarna med mjöliga fingrar..... Så det hjälper lite att bottnen är glutenfritt när skinka, ost och annan fyllning är kontaminerat.

På sistone har jag även blivit sjuk av mjölkprodukter och har precis gått över till laktosfritt, med bra resultat hittills. Åt kycklingryta med vanlig grädde idag och blev riktigt sjuk så det är bara att vara strikt i fortsättningen.

I övrigt är jag lättad över att ni är flera som tar upp detta med vikt. Förr kunde jag äta vad som helst och hur mycket godis och chips som helst utan att gå upp i vikt! Efter min diagnos gick jag upp 15-20 kg relativt snabbt och det är jättesvårt att bli av med. Har tränat 4-5 ggr/ vecka ett halvår och det händer inte mycket. Är dock i mycket bättre form konditionsmässigt men magens omfång.....suck. Mäter med måttband och det står ganska still. Har varit aktiv inom flera idrotter och vet att jag tar i och gör rätt övningar osv så det beror inte på okunnskap eller att jag bara tror att jag tränar (ifall någon tänker att jag nog bara går till träningen men inte tar i). Tränar löpning, dans, jympa, styrka och yoga.

Det vore jätteintressant om Celiakiförbundet kunde forska lite i detta fenomen som verkar vara ett problem för många med Celiaki, just att gå ner i vikt och träna sig intill en slankare figur! Jag äter mycket mindre socker och gods än förr, äter nyttigt ( enl dietists kostråd) och dricker lite alkohol.

Mycket av problemet med gluten ligger i att det öppnar upp tarmens "tight junctions", vilket orskakar läckande tarm. Detta sker, vad jag har läst, oavsett om personen tål gluten eller inte. Dessutom så påverkar vetegliadinet blod- och hjärnbarriären negativt, den mer mer lättgenomtränglig. Vete innehåller flertaler opiodia peptider, vilket hos många orskara koncentrationssvårigheter och trötthet, således behöver tröttheten inte vara en "tyst" glutenintolerans. Jag vet flera vänner som är normalväxta och som efter att ha skippat gluteninnehållande livsmedel känt sig betydligt piggare och där tröttheten efter maten har försvunnit, trots kolhydratrika måltider.

Jag är 19 år gammal idag och har varit gluten-intolerans sedan jag var 1 år gammal. Som liten blev jag jättesjuk så fort jag åt minsta lilla gluten, läkarna säger att det var för att mitt tarm-ludd var borta och därför reagerade jag så starkt på minsta lilla. Men nu, när jag ätit strikt glutenfri kost hela mitt liv så blir jag inte längre sjuk ifall att jag råkar äta en godis som innehåller gluten. Däremot undviker jag det! Jag förstår inte ens hur ni kan riskera era liv genom att fuska, det kanske känns ofarligt och som att det inte påverkar. Och även om ni inte får symptom varje gång ni äter något med gluten i så skadar ni era tarmar, och det är varken hälsosamt eller bra för eran kropp.
Jag skulle råda alla att sluta se det som att ni "lider" av celiaki! Ni sätter er själva som offer inför något som alltid kommer vara en del av er. Jag hatar folk som säger att jag lider av celiaki. Jag tål inte gluten, men jag lever hellre ett långt och lyckligt liv än att riskerar att dö av sjukdomar jag kan undvika.

De där med vikten känner jag dock igen mig i . Jag är inte jättefet, bara lite "överviktig". Men jag har varit fetare och lyckats gå ner över 10 kg på egen hand, så jag lovar att det inte är gluten som gör er feta, det måste vara något annat.
Jag slutade dock med kolhydrater under några månader, åt inte heller godis, fika eller drack läsk under en period. Sedan promenerade jag varje dag och tränade ett styrkepass varannan dag med lite yoga som avslut. Ett tips är att träna styrka och sedan gå ut och gå efter. Då är ämnesomsättningen igång redan och hela promenaden så kommer den att förbränna!

Ni måste sluta se ner på eran sjukdom, det kunde ha varit värre! Att sitta hemma och sura för att man är inte tål gluten är väl inget sätt att leva på?
Jag är allergisk mot gluten, varje dag, hela mitt liv. Så varför ska jag då kämpa emot det, inget kommer någonsin förändras. Därför har jag valt att inte låta det stoppa mig, aldrig någonsin!

Hej,
en fråga, hur är det egentligen med diagnostiken av glutenintolerans idag? Jag frågar utifrån att jag har en dotter (litet skolbarn) med svåra besvär av förstoppning. Blodprov för celiaki har tagits då jag är glutenintolerant likaså ett syskon till mig men blodprovet visar inget som pekar mot celiaki och därför undrar jag, hur säkert är egentligen blodprov?
Jag varken vill (biopsi är inte roligt att göra) eller kan propsa på biopsi utifrån min dotters nuvarande symtom, men jag kan ändå undra. Har ni möjligen svar på min fråga?

Jag har samma fråga som ovanstående. Har två flickor vars blodprov visat negativt, ena flickan bär på genen som kan utveckla celiaki. Hur kan jag vara säker på att testet utförts korrekt?

Hej! Fick besked om glutenintolerans i Augusti i år och har ätit glutenfritt sedan dess. Mår fortfarande sjukt dåligt, är uppsvälld varje kväll och är extremt trött, och lider av nedstämdhet. Jag känner mig jäkligt trött på detta då jag tränae hårt 6 dagar i veckan och äter nyttigt. Även provat att inte dricka koffein och äta mer fibrer men inget hjälper! Inte kul att vara 20 år och se höggravid ut hela tiden. Tips någon?

Hej till er alla som säger att ni inte mår bättre av gf-kosten, tänkte bara dela med mig lite grand:
Jag är gf sedan barnsben och har blivit så dåligt med febertoppar på 40 grader, spyor och dearre av minsta smula, tills tonåren.
Och att det kan bli många följdsjukdomar av detta så länge de inte sköts är ju ett faktum.
För att hela en trasig tarm bör man i de första 6 månaderna äta både mjölkfritt och glutenfritt, och även äta skonsam mat för magen, så som endast kokt mat. Efter detta kan man slänga in lite mjölk, (inte ren form) och lite annan mat, lååååångsamt så kroppen hinner vänja sig, givetvis GF fortfarande då. Och har man fortfarande problem efter det så får man kolla om detfinns fler orsaker till ett dåligt mående.
Tack för mg =)

Jag är 14 år och har haft glutenintolerans sedan jag var runt 2-3 år. De första åren när jag var liten och inte tänkte på vad jag åt gick det jättebra med gf-kost. Men nu de senaste åren när jag ätit nästan samma bröd, flingor, pasta och liknande i flera år börjar jag tröttna på det. När jag är i affären och går förbi alla nybakade bröd som ser jättegoda ut, blir jag ledsen för jag vet att jag aldrig kommer kunna äta dem bröden, desamma vid flingorna och bullarna.. Det är också jättejobbigt hos kompisar, om man sover över eller ska äta mat där.
Ibland vill jag bara gråta för att jag aldrig kommer få ett normalt liv. Jag blir sällan mätt på frukosten och maten i skolan ska vi inte ens prata om. Jag hatar mitt liv med glutenintolerans. Jag har skrivit en lista med 100 saker jag ska göra innan jag dör.
Nummer 1 på den listan är att bli av med min glutenintolerans.
Jag hoppas verkligen att läkarna och forskarna kommer lägga ner mer tid på att hitta ett botemedel, elr iaf något som gör att vi kan äta gluten med måtta.
Är det bara jag som känner så?

Hej trött
Ja de flesta smörgåsbröden som Finns att köpa är ganska tråkiga. Jag äter mest hårdbröd.
Det finns många bra bloggar där jag tror att man nog kan hitta något bra recept. Finns i alla fall mycket gott fikabröd.
Det är många idag som frivilligt väljer bort gluten så jag tror att utbudet kommer bli bättre och bättre

Sedan jag gick över till Paleo-kost är min mage så nöjd och lugn, från att ha varit ett elände av uppror. Har testat gluten-/laktosfritt innan, men har ändå känt av magen.
Nu kan jag äta mackor tack vare hembakat nötbröd, underbart gott ! Jag kan äta hembakt pizza gjord på mandelmjöl, kokosmjölk etc och ha fredagsmys, jag oxå.

Blir man utslagen efter måltid, googla på postprandiell hypotesion.