Annons

Oljeplattformar förgiftar fisken i Nordsjön

Oljerigg. Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och framför allt Norge utvinner olja i Nordsjön.

Bild: 
Richard Folwell / Science Photo Library

Oljeplattformar förgiftar fisken i Nordsjön

Det läcker stora mängder miljögifter från oljeborrning. Det skadar fisken i närheten av plattformarna.

Annons

Publicerad:

2011-09-06

Utsläppen från oljeutvinning i Nordsjön påverkar torsk och kolja. Norska och svenska forskare har hittat rester av oljeprodukter i fiskarnas galla och kunde se negativa effekter på celler, inre organ och arvsmassa.

Koncentrationerna av miljögifter i fiskar vid oljeplattformarna var lika höga som i fisk från kustnära vattnen i närheten av, till exempel, ett oljeraffinaderi.

– Det är anmärkningsvärt att hitta så höga halter av gifter i fisk så långt ute till havs, säger Lennart Balk, som är forskare på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av de svenska medlemmarna i forskarlaget.

Det handlar inte om tillfälliga läckor utan om kontinuerliga utsläpp från själva borrningen, samt föroreningar som läcker ut när man pumpar in havsvatten i oljefyndigheterna för att pressa ut oljan.

Resultaten visar att själva oljeutvinningen är ytterligare en miljöfaktor som måste tas med i beräkningen när det gäller olika hot mot fiskbestånden, precis som överfiske, övergödning och klimatförändringar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.