Annons

Forskarna är oense om hur många bakteriearter det finns – uppskattningarna varierar från 35 000 till en miljard. Nya beräkningar visar att artrikedomen kan vara avsevärt högre än så.

Bild: 
iStock

En oändlig mängd liv att upptäcka

Annons

Mikroorganismerna, som innefattar exempelvis bakterier, encelliga djur och mikroskopiska svampar, är den största och minst studerade organismgruppen på jorden.

Forskarna är oense om hur många arter det finns. För exempelvis bakterierna så varierar beräkningarna på mellan 35000 och 1 000 000 000 arter.

Forskare vid Indiana university i USA presenterar nu nya beräkningar av mikroorganismernas artrikedom på jorden. De har skapat en databas över individantalet och artantalet i 35 000 olika miljöer.

Databasen innehåller alla sorters organismsamhällen, från bakterier i hudprover till stora däggdjur på kontinenter.

Med hjälp av databasen har forskarna kunnat skapa formler som beskriver generella samband mellan antal organismer och antal arter.

Genom att utgå från det uppskattade antalet mikroorganismer på jorden (≈1030 celler) så har forskarna beräknat det totala antalet arter av mikroorganismer till tusen miljarder, alltså en biljon arter.

Om de nya beräkningarna stämmer så är 99,999 procent av jordens mikroorganismer fortfarande okända i dag. Systematikerna – de forskare som identifierar och artbestämmer jordens organismer – kommer alltså knappast att sakna arbete i framtiden. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.