Annons

Råttan till vänster består av vävnader från både råtta och mus. I mitten syns en vanlig råtta, och till höger en mus av den typ som blev transplanterad.

Bild: 
Tomoyuki Yamaguchi

Lyckad odling av musorgan inuti en råtta

Drömmen om att bota sjukdomar med mänskliga organ tillverkade i andra djurarter har kommit ett steg närmare verkligheten.

Annons

En råtta som får stamceller från en mus kan utveckla en bukspottkörtel som genetiskt hör hemma i en muskropp. Och celler som transplanteras från en sådan bukspottkörtel till möss med diabetes botar sjukdomen, enligt en grupp forskare i USA, Japan och Storbritannien.

Efter transplantationen var mössens produktion av insulin normal under en uppföljningstid på över ett år. Dessutom klarade sig mössen utan livslång behandling med immundämpande medicin mot avstötning, eftersom den transplanterade vävnaden matchade deras egen vävnadstyp.

Forskarna sprutade in stamceller från en mus i tidiga råttembryon. Embryona utvecklades sedan till råttor, men hade en bukspottkörtel som genetiskt var ett musorgan.

I princip skulle metoden kunna användas för att framställa mänskliga organ i grisar, får eller apor, skriver forskarna i tidskriften Nature. Dock återstår flera tekniska frågor att lösa innan det kan bli verklighet. Dessutom krävs en diskussion om etiska gränser för försöken att skapa denna typ av blandvarelser.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.