Annons

Genetiska studier visar att många människor bär på anlag från bland annat neandertalare.

Bild: 
Getty images

Människan en mix av arter

Finns det bevis för den så kallade ”ut ur Afrika-hypotesen”?
/Kendal

Annons

Publicerad:

2021-05-09

 Svar av Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Det finns lite olika varianter på denna hypotes, men i sin enklaste form säger den att arten Homo sapiens uppstod i Afrika och utvandrade därifrån för att så småningom finnas över hela jorden. Detta finns det både fossila och genetiska belägg för. Bägge dessa forskningsområden visar att vår arts utvecklingslinje skilde sig från andra arters i Afrika för omkring 300 000 år sedan.

I sin ursprungliga form framställdes hypotesen som att Homo sapiens ersatte andra människoarter utanför Afrika, utan att beblanda sig med dem. Genom genetiska studier som identifierat dna från neandertalare och andra människoarter i Homo sapiens arvsmassa kan emellertid denna strikta tolkning av hypotesen avskrivas. Homo sapiens kom från Afrika, men de arter som levde utanför Afrika har lämnat genetiska bidrag till alla människor som lever i dag.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.